Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej składa serdecznie podziękowanie panu Stanisławowi Sowie z Błażowej Górnej za przekazanie do Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej zabytkowych urządzeń do przetwórstwa mleka.

Prezes Małgorzata Kutrzeba