II KONGRES STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

„DZIEDZICTWO - PAMIĘĆ - TOŻSAMOŚĆ”

19 maja 2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się wielkie spotkanie stowarzyszeń i grup nieformalnych zajmujących się propagowaniem i animowaniem kultury regionu podkarpackiego. Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak i sam Uniwersytet Rzeszowski, Polskie Towarzystwo Historyczne, marszałek województwa podkarpackiego, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Jednym z jego organizatorów było też Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej oraz wiele innych stowarzyszeń, grup nieformalnych oraz instytucji kultury i nauki związanych z województwem podkarpackim.

W trakcie imprezy odbył się pokaz rekonstruktorski pt. „Chrzest Polski” autorstwa Drużyny Grodu Horodna z Rzeszowa. Było to nawiązanie do 1050. rocznicy tego doniosłego wydarzenia. Obrady prowadził prof. Wacław Wierzbieniec – przewodniczący kongresu. Co najistotniejsze i łączące całą ideę II Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego, zorganizowano sesję podzieloną na 6 następujących sekcji tematycznych: Badania historii lokalnej (moderator -  dr Grzegorz Chlebowicz), Rekonstrukcje historyczne (Jakub Pawłowski), Folklor i obrzędowość (dr Małgorzata Kutrzeba), Przedsięwzięcia dotyczące szlaków turystycznych i upamiętnień (dr Paweł Fornal), Muzealnictwa i kolekcjonerstwa (dr hab. Prof. Szczepan Kozak) oraz Aktywizacji społecznej i kulturalnej (dr Andrzej Stankiewicz). Po wystąpieniach w sekcjach na temat poszczególnych stowarzyszeń i grup z Podkarpacia poprowadzono dyskusję na temat działalności. Tm samym po raz drugi stworzono możliwość wzajemnego poznania i wymienienia się doświadczeniami w prowadzeniu stowarzyszeń jak i zaprezentowania szerokiej publiczności celów statutowych poszczególnych grup jak i samej działalności towarzystw regionalnych. Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej zaprezentowało swoja działalność pod kątem prowadzonych badań nad historią regionalną. Do zaprezentowania swojej działalności w sekcji Obrzędowość i folklor zaprosiliśmy Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej. Działalność tego typu stowarzyszeń pozwala na zachowanie dla potomności najbardziej ulotnej, bo niematerialnej części dziedzictwa kulturowego i historycznego. W tym roku gościliśmy też przedstawicieli ukraińskiej Polonii. Na imprezie prezentowały się dwa polskie stowarzyszenia z Jaworowa i Czerwonogrodu, dawniej Krystynopol. Członkowie obu grup prowadzą różnorodną  działalność mająca na celu ochronę i propagowanie kultury polskiej, języka, prowadzą polskie szkoły, opiekują się polskimi opuszczonymi już cmentarzami i pomnikami.

Drugiemu Kongresowi Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego towarzyszył bogaty program z wieloma atrakcjami, m.in. pokazy musztry paradnej i gimnastyki, występy zespołów folkowych, wystawy eksponatów muzealnych, prezentacja regionalnych wydawnictw. Większość uczestników przygotowała atrakcyjne stoiska. Powodzeniem cieszyła się degustacja regionalnych kulinariów.

Oprócz prezes Małgorzaty Kutrzeby TMZB reprezentowali na kongresie Józef Chmiel i Augustyn Rybka.

W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować Generatorowi Inspiracji z Futomy, który był jednym ze sponsorów całego wydarzenia.

Wiecej zdjęć w PDFie - kliknij tutaj.

Małgorzata Kutrzeba