12 czerwca 2016 r. w auli gimnazjum miało miejsce spotkanie ludzi ceniących literaturę pamiętnikarską i historię regionu. Organizatorami spotkania było Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej i Stowarzyszenie Rodu Krygowskich.

Podczas spotkania wnuk Kazimierza Krygowskiego – autora pamiętnika - zaprezentował kilka ulubionych fragmentów z książki. Wnuczka Anna Krygowska Gała, która u dziadka Kazimierza, jako malutkie dziecko, spędziła okres II wojny światowej przedstawiła swoje związane z nim wspomnienia. Czas wojny pamięta jako niezwykle trudny, ale dziadka wspomina jako człowieka niezwykle ciepłego, który budował dla wnucząt huśtawki, uczył dostrzegać w świecie piękno, zachwycać się drzewami, kwiatami. Stwierdziła, że długo nie mogła zrozumieć dlaczego w Pamiętniku nie ma ani słowa o niej samej, a tym bardziej o wojnie.  Dziś rozumie, że dziadek – spisując swoje wspomnienia w latach 40. XX w., tuż po zakończeniu II wojny, nie chciał narażać swoich synów, którzy podczas okupacji angażowali się w konspirację na prześladowanie ze strony władzy komunistycznej.

Zdjęcia rodziny Kazimierza Krygowskiego oraz miasta Błażowej z lat 30. I 40. XX w. uczestnicy spotkania mogli zobaczyć na prezentacji przygotowanej przez Małgorzatę Kutrzebę. Dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Wacław Wierzbieniec wygłosił referat na temat Życia religijnego małych miast galicyjskich na przykładzie błażowskiej gminy żydowskiej. Swoje wystąpienie zilustrował przedmiotami kultu judaistycznego i danymi statystycznymi dotyczącymi stosunków narodowościowych w Błażowej. Głos w dyskusji zabrał Zdzisław Kośmider, który przyniósł na spotkanie narzędzia stolarskie należące wcześniej do Kazimierza Krygowskiego zakupione na przeł. lat 50/60 od Pauliny Krygowskiej wówczas już wdowy. Kazimierz Sikora z Rzeszowa zajmujący się od wielu lat genealogią swojej rodziny mówił o związkach rodzinny Krygowskich z rodzinami Wyskielów, Maciołków i Rybków oraz o najstarszych dokumentach poświadczających pobyt Krygowskich w majętności błażowskiej.

Burmistrz Jerzy Kocój złożył podziękowanie TMZB za przygotowanie spotkania oraz szczególne podziękowania przekazał dla Jana Krygowskiego, Elżbiety Krygowskiej – Butlewskiej i Norberta Kroemeke za ich pracę nad nowym wydaniem Pamiętnika. Na ręce Krystyny Guniewskiej- Krygowskiej wiceprezes Stowarzyszenia Rodu Krygowskich przekazał podziękowanie od TMZB i władz samorządu miasta za wieloletnie wspieranie działań TMZB na rzecz badań naukowych, animacji życia kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

Wiele świetnych recenzji zebrał krótki występ wokalny Agaty Szul, której akompaniował Andrzej Szul.

Imprezie towarzyszyła wystawa prac rzeźbiarskich Kazimierza Krygowskiego. 13 pięknie wykonanych tablic Jan Krygowski przekazał na własność TMZB.

Nic nie dziele się samo! Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Wieczoru Literackiego serdecznie dziękujemy. Podziękowanie składam SRK, a szczególnie Janowi Krygowskiemu, członkom TMZ Krystynie Brzęk, Robertowi Grzesikowi, Jakubowi Hellerowi oraz Annie Sajdyk. Podziękowanie kieruję także na ręce dyrekcji Ewy Kozubek i Marii Kruczek oraz młodzieży z gimnazjum i LO za pomoc organizacyjną.

Patronat medialny sprawowały Radio Via i radio Fara oraz Podkarpacka Historia

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy zechcieli z nami być w to popołudnie.

Małgorzata Kutrzeba prezes TMZB

Zdjęcia w PDFie - kliknij tutaj.