23 sierpnia 2016 r. odbyło się zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście tj. wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Lorenz-Filip oraz radna Kinga Fabińska.

Jednym z tematów spotkania było włączenie się gminy Błażowa do kolejnych Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Członkowie TMZB i przedstawicielki Rady Miejskiej w Błażowej podjęli wspólną decyzję o tym, że gmina zaakcentuje swój udział poprzez działania edukacyjne jak i upamiętniające.

Prezes TMZB Małgorzata Kutrzeba złożyła serdeczne podziękowania członkom TMZB za  poświęcony czas i pracę wykonaną przy organizowaniu szeregu imprez jak Noc Muzeów, II Podkarpackiego Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych oraz Wieczoru Literackiego z Pamiętnikiem Kazimierza Krygowskiego. Szczególne podziękowania złożyła na ręce Roberta Grzesika i Jakuba Hellera, Krystyny Brzęk oraz Danuty Urygi, Jolanty Szczepan, Augustyna Rybki, Józefa Chmiela, Franciszka Płazy i Danuty Malinowskiej oraz wszystkich którzy przyczynili się do rozwoju działań TMZB i promocji gminy Błażowa.

 

PROJEKT SZTANDARU AK

Podczas zebrania członek TMZB Jan Krygowski przekazał na ręce prezes TMZB  projekt sztandaru Armii Krajowej. Projekt wykonany przez Zdzisława Krygowskiego ps. „Wigor” zwyciężył w konkursie ogłoszonym przez inspektora „Pługa” Łukasza Cieplińskiego w Na Posterunku. Sztandar wykonał go błażowski artysta Bronisław Pysz. Obecnie  oryginał tego sztandaru oglądać można w Muzeum AK im. gen. Augusta Fieldorfa „Nila” w Krakowie.  Projekt przekazany przez Jana Krygowskiego od Stowarzyszenia Rodu Krygowskich na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej będzie eksponowany w Społecznym Muzeum Ziemi Błażowskiej.

Panu Janowi i wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania projektu i przekazania go do SMZB składam serdeczne podziękowanie.

Podziękowanie kieruję też na ręce Lidii Jamioł, która przekazała do SMZB poszewki ozdobnych poduszek i makatki haftowane prze jej babcię Bronisławę Wilk z Piątkowej oraz dla Jakuba Hellera, który podarował wykonany ręcznie zydel. Dzięki tym darom izba wiejska wiele zyskała i nabrała charakteru autentyczności.

Małgorzata Kutrzeba