BŁAŻOWA MOJE MIASTO 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej zdobyło grant w ramach programu Działaj Lokalnie IX 2016. W związku z tym przystępujemy do realizacji projektu „Błażowa moje miasto”. Działaj lokalnie to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Fundacją Generator Inspiracji dzięki wsparciu otrzymanemu od lokalnych samorządów: gmin Błażowa, Chmielnik, Dynów, Tyczyn  oraz Województwa Podkarpackiego. W ramach naszej inicjatywy zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w dziele przygotowania biogramów znanych błażowian. Prosimy także o propozycje czyje biogramy według państwa należałoby umieścić w Galerii znanych błażowian. Propozycje osób z jedno- dwuzdaniowym uzasadnieniem można zgłaszać telefonicznie lub listownie na adres:

Małgorzata Kutrzeba

Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke w Błażowej

Plac ks. Adolfa Kowala 1

36-030 Błażowa

Tel. 17 23 01 100

 

Jakub Heller

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej

Ul. 3. Maja 24

36-030 Błażowa

Tel. 17 2297 170

Przygotowane biogramy zostaną umieszczone w internetowej Galerii znanych błażowian. Na początku października zostanie otwarte głosowanie internetowe i dla 10 postaci, które uzyskają najwięcej głosów przygotowane zostaną tablice i umieszczone w Społecznym Muzeum Ziemi Błażowskiej jako stała ekspozycja – Galeria znanych błażowian.

Małgorzata Kutrzeba