22 września 2016 r. w Społecznym Muzeum Ziemi Błażowskiej odbyło się zebranie członków TMZB i zaproszonych gości. Byli wśród nich członkowie Klubu Seniora Pogodna Jesień w Błażowej oraz lokalni przedsiębiorcy m. in. Janusz Szpala właściciel usługowego zakładu budowlanego. Zebrani dyskutowali nad

planowanymi pracami w SMZB. Część zebrania poświęcona była zebraniu kandydatur do Galerii zasłużonych błażowian. Działania te odbywały się w ramach projektu Błażowa m

oje miasto realizowanego w ramach programu Działaj lokalnie IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Fundacją Generator Inspiracji dzięki wsparciu otrzymanemu od lokalnych samorządów: Gminy Błażowa, Gminy Chmielnik, Gminy Dynów, Gminy Tyczyn oraz Województwa Podkarpackiego.