6 grudnia 2016 r. w Gimnazjum Publicznym im. Anny Jenke w Błażowej odbył się finał Konkursu wiedzy historycznej o znanych błażowianach. Konkurs zorganizowano w ramach projektu Błażowa moje miasto. Projekt realizowany był w ramach Działaj Lokalnie IX jako program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Generator Inspiracji, dzięki wsparciu otrzymanemu od lokalnych samorządów: Gminy Błażowa, Gminy Chmielnik, Gminy Dynów, Gminy Tyczyn oraz Województwa Podkarpackiego.

Organizatorami konkursu było Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej i Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke. Konkurs odbywał się pod patronatem dziekana dekanatu błażowskiego ks. prałata Jacka Rawskiego oraz władz samorządowych tj. burmistrza Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia. W finale udział wzięły zespoły ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z postaciami wybitnych błażowian, którzy odegrali znaczącą rolę w nauce polskiej, w dziejach państwa polskiego bądź regionu, byli wybitnymi artystami, ludźmi o wielkim sercu działającymi na rzecz innych. Celem konkursu było też budzeniu dumy z dziejów własnego regionu, kształtowanie postaw patriotycznych, wskazywanie wzorców i autorytetów. Tematyka konkursu była bardzo trudna, bo całkowicie wykraczająca poza program szkół podstawowych. Wszystkie trzyosobowe drużyny reprezentowały wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Zadania konkursowe oceniało jury złożone z nauczycieli historyków: Jolanta Szczepan, Bogdan Kruczek i Janusz Maciołek. Przed konkursem uczniowie zwiedzali Galerię znanych błażowian. W szkołach podstawowych w Błażowej i Nowym Borku uczniowie uczestniczyli w warsztatach historycznych o znanych błażowianach.

 I miejsce ex aequo zajęły dwa zespoły reprezentujące Szkołę Podstawową im. Króla Władysława Jagiełły z Błażowej w składzie: Emilia Maciołek, Aleksandra Osinko, Martyna Bacior oraz Anna Szczepan, Gabriela Bartyńska i Gabriela Bęben. Uczniów przygotowała nauczycielka historii Danuta Malinowska, drugie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z Kąkolówki. W skład reprezentacji wchodzili: Kamil Początek, Damian Hazik, Karol Wielgos. Uczniów przygotowywał nauczyciel historii Bogdan Kruczek. Trzecie miejsce przypadło reprezentacji Szkoły Podstawowej z Błażowej Dolnej im. Armii Krajowej w składzie: Kinga Hocyk, Klaudia Bęben, Emilia Pleśniak. Uczniów do konkursu przygotował dyrektor szkoły, nauczyciel historii Janusz Maciołek. Zwycięzcom jak i wszystkim pozostałym uczestnikom gratulujemy wiedzy na temat regionu. Nauczycielom dziękujemy za bardzo dobre przygotowanie uczniów.

Nagrody dla wszystkich dziewięciu zespołów ufundowało TMZB, nagrody indywidualne burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, dziekan dekanatu błażowskiego ks. prałat Jacek Rawski, Małgorzata Kutrzeba, Janusz Szpala oraz Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke.

Po zakończeniu konkursu uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami i asystentami (uczniami gimnazjum) udali się w trasę questu „Błażowa moje miasto”, którą z powodzeniem ukończyli. Quest i pytania konkursowe przygotowali Małgorzata Kutrzeba i Robert Grzesik.  

Małgorzata Kutrzeba

Więcej zdjęć w PDFie - kliknij tutaj lub w galerii - kliknij tutaj.