Dobro, które tworzymy jest wypadkową wysiłku, odwagi i pracy

Szanowni Państwo! W poprzednim numerze Kuriera zwracałam się do wszystkich czytelników o pomoc w remoncie i ociepleniu dachu Domu Parafialnego, gdzie mieści się Społeczne Muzeum Ziemi Błażowskiej. Gdy stwierdziliśmy, że dach przecieka w wielu miejscach, a w jednej sal na poddaszu odpadł cały kilkumetrowy płat dawnego ocieplenia poprosiliśmy fachowców o sporządzenie przybliżonego kosztorysu najpilniejszych prac. Kwoty i sumy jakie usłyszeliśmy były tak duże, że w pierwszej chwili wydawały się nierealne do zgromadzenia. Po wspólnym spotkaniu członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej, członków Klubu Seniora „Pogodna Jesień” i rozmowach z proboszczem parafii ks. prałatem Jackiem Rawskim postanowiliśmy działać. Członkowie TMZB rozebrali stare ocieplenie i przygotowali jedno z pomieszczeń do remontu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej wspólnie z dziekanem i proboszczem ks. prałatem Jackiem Rawskim zwróciło  się też z prośba o wsparcie finansowe, rzeczowe lub w darmowej robociźnie do wielu przedsiębiorców i firm z regionu. Państwa reakcja przeszła nasze oczekiwanie. Dzięki wsparciu jakie otrzymaliśmy możliwe było wyremontowanie dachu mniejszego pomieszczenia, które jest już prawie gotowe, a wartość wmontowanych tam materiałów i robocizny to ok. 15 tys. zł. Obecnie przymierzamy się do podjęcia pracy w dużej sali, gdzie mieści się muzeum. Na ten cel podczas listopadowej niedzielnej zbiórki parafianie złożyli kwotę 4 tys. złotych. Pieniądze te są zarezerwowane na zakup części materiału.

Do tej pory wsparcia udzielili nam:

·         Janusz Banaś i Witold Maciołek – firma BISBUD – BANAŚ-MACIOŁEK sp. j. Rzeszów

·         Krzysztof Bator – firma INSTAL TRANS – Krzysztof Bator

·         Jerzy Kmiotek – Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

·         Wiesław Wolski – Gminna Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Błażowej

·         Franciszek Baran – Stacja Paliw PHU Import-Export ELEFANT Franciszek Baran

·         Jan Kruczek – KLIMA Kruczek J. Woźniak T. S. J. Błażowa

·         Grzegorz Synoś – Firma Handlowo-Produkcyjno- Usługowa FAZA Grzegorz Synoś

·         Mariusz Król – Bank Spółdzielczy w Błażowej

Za co serdecznie dziękujemy!

Szczególne podziękowanie składam prezesowi GK w Błażowej Jerzemu Kmiotkowi i pracownikom GK, którzy bezpłatnie wyremontowali jedno pomieszczenie poddasza, a także Wacławowi Patrońskiemu i Franciszkowi Płazie, którzy bezpłatnie rozbudowali instalację elektryczną oświetleniową w pomieszczeniu muzeum oraz Januszowi Szpali za pomoc organizacyjną.

Przed nami kolejny - trudniejszy etap pracy, czyli remont dużej sali, ale wierzymy, że przy pomocy jeszcze wielu z Państwa cel jest możliwy do osiągnięcia. Tym bardziej, że część potrzebnych środków już zgromadziliśmy i istnieje klimat zrozumienia dla działań służących dobru wspólnemu. Nasz apel o pomoc pozostaje aktualny. Wszyscy, którzy chcieliby i mogliby nam w jakikolwiek sposób pomóc proszeni są o kontakt.

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. Henry Ford

 

Małgorzata Kutrzeba prezes TMZB

Dziekan dekanatu błażowskiego, proboszcz parafii w Błażowej ks. prałat Jacek Rawski