IX OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU W GIMNAZJUM BŁAŻOWEJ

23 stycznia 2017 r. do obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci O Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu włączyła się Błażowa. Nasze miasto jest jednym z 38 miast na Podkarpaciu, które w 2017 r. biorą udział w uroczystościach. Ich głównym organizatorem jest kierownik Zakładu Historii i Kultury Żydów Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. URz dr hab. Wacław Wierzbieniec. Patronat nad obchodami objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Organizatorami uroczystości w Błażowej były władze samorządowe, tj. burmistrz i Rada Miejska oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej i Zespół Szkół w Błażowej. Spotkanie rozpoczęło się o 9:00 w auli Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke. Gości przywitał burmistrz Jerzy Kocój. W uroczystościach uczestniczyła koordynator obchodów na Podkarpaciu Joanna Potaczek z którą przybyli goście: świadek historii, ocalona z holokaustu -  Judit Elkin z USA, Lea Dror Batalion i Naawa Othnaj z Izraela, Adrey Drach i Ludmiła Bellina z Niemiec.

Zebrani mogli wysłuchać relacji świadka historii Judit Elkin, a także wystąpień Małgorzaty Kutrzeby i Anny Lorenc-Filip na temat historii Żydów w Błażowej oraz Obyczajowości i tradycji żydowskich. Przed publicznością z koncertem muzyki żydowskiej wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej: Dawid Gromek, Dawid Wyskiel i Lucjan Bator przygotowani przez nauczyciela Kamila Łukasiewicza. Uroczystościom towarzyszyły wystawy: zabytkowych judaików z prywatnej kolekcji oraz wystawa fotografii Żydzi w Polsce w 20-leciu międzywojennym.

Małgorzata Kutrzeba

Fot. Anna Heller

Więcej zdjęć w PDFie - kliknij tutaj.