Europejska Noc Muzeów w Społecznym Muzeum Ziemi Błażowskiej

20 maja 2017 r. witaliśmy zwiedzających w Społecznym Muzeum Ziemi Błażowskiej. Z tej okazji otwarliśmy nową, wyremontowaną salę, gdzie wyeksponowaliśmy m. in. sztandary z okresu międzywojennego oraz projekt sztandaru Inspektoratu AK Rzeszów autorstwa Zdzisława Krygowskiego. Ponadto zwiedzający mogli zobaczyć znaleziska archeologiczne ze zbiorów Pawła Kołodzieja z terenu Błażowej i Piątkowej. Były wśród nich liczne przedmioty z epoki neolitu jak groty kamienne, narzędzia kościane siekierki w różnej fazie obróbki, fragmenty ceramiki, spieki powstałej przy wytopie żelaza oraz skamieniałości roślin i zwierząt z kamieniołomu w  Matulniku. Nowo przygotowana wystawa zawierała także fajki gliniane, które produkowano na terenie Błażowej i wiele innych ciekawych eksponatów. Wśród zwiedzających, którzy pozostawili swoje nr telefonów rozlosowaliśmy 12 publikacji książkowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy z okazji Nocy Muzeów przekazali nam nowe eksponaty:

Panu Januszowi Szpali za przekazane zabytkowe naczynia, talerze, garnki do kredensu szafkowego oraz Pawłowi Rybce za obrazy religijne

Pani Irenie Fudała za maszynkę do robienia lodów z 1905 r.

Pani Marii Kustrze za dokumenty, banknoty i inne przedmioty

Panu Pawłowi Kołodziejowi za udostępnienie własnych zbiorów, które stały się atrakcją ekspozycji

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam przygotować ekspozycje, a szczególnie burmistrzowi Jerzemu Kocojowi, panom Zdzisławowi Kośmidrowi, dyrektor Ewie Kozubek i szczególnie serdecznie dziękujemy uczniom gimnazjum w Błażowej oraz wszystkim, którzy pracowali przed i w trakcie Nocy Muzeum.

Małgorzata Kutrzeba