15 maja 2017 r. odbył się III Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego pod hasłem Dziedzictwo-Pamięć-Tożsamość. Patronat nad nim sprawowali marszałek województwa podkarpackiego, wojewoda podkarpacki, prezydent miasta Rzeszowa, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, podkarpacki kurator oświaty i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego. Przewodniczącą Kongresu była prof. URz dr hab. Edyta Czop, funkcję honorowego przewodniczącego III KSRWP pełnił jego pomysłodawca prof. URz dr hab. Wacław Wierzbieniec. TMZB było jego współorganizatorem. Byliśmy też obecni jako wystawcy, promując gminę Błażowa i publikacje o niej, w tym „Kurier Błażowski”. Po raz trzeci wzięło w nim udział także Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej. Razem z naszymi stowarzyszeniami w kongresie uczestniczył też burmistrz Błażowej Jerzy Kocój. W tym roku w kongresie uczestniczyły 42 stowarzyszenia, także polskie stowarzyszenia z Ukrainy, m. in. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Czerwonogradzie.

Impreza odbywała się w pięknym budynku URz - Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej A0. Zebrani mogli wysłuchać wielu wystąpień, m. in. wykładu senatora RP, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksandra Bobko na temat Patriotyzm a rozwój regionalny czy Wojciecha Karczmarczyka, dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pt. Program rozwoju wolontariatu – „Korpus Solidarności” i wielu innych. Część oficjalną zakończyła dyskusja panelowa prowadzona przez dr hab. prof. URz Wacława Wierzbieńca na temat Małe stowarzyszenia regionalne i ich rola w ratowaniu i podtrzymywaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego.

  W holu budynku stowarzyszenia prezentowały swój dorobek, promowały swoje małe ojczyzny. Kuluary kongresu były także płaszczyzną, gdzie działacze zaprzyjaźnionych stowarzyszeń mogli się ze sobą spotkać wymienić doświadczeniami.

Szczególne podziękowania składam Monice Kozdraś- Grzesik, prezes Fundacji Generator Inspiracji za wsparcie imprezy.

Małgorzata Kutrzeba