W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej składam Szanownemu Panu Maciejowi Skrabalakowi serdeczne podziękowanie za przekazanie na rzecz Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej dwóch poroży jelenich. Eksponaty te uświetnią ekspozycję przyrodniczą, która stanie się stałą częścią muzeum.

Prezes TMZB

Małgorzata Kutrzeba