KONKURS HISTORYCZNY: Błażowianie w drodze do Niepodległej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej i Zespół Szkół w Błażowej ogłaszają konkurs na biogram przodka uczestnika I wojny światowej (1914-1918) lub wojny polsko-bolszewickiej, polsko-ukraińskiej lub uczestnika walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej na innym odcinku w latach 1918-1921.

Pod pojęciem uczestnik I wojny rozumieć należy: żołnierza Legionów Polskich ewentualnie innych formacji polskich lub żołnierza CK Armii.

Biogram powinien zawierać zdjęcie przodka, podstawowe informacje biograficzne (data urodzin i śmierci), imiona rodziców, informacje na temat w jakim wojsku i w jakich latach/ okresie służył, na jakich frontach walczył oraz informacje o jego losach podczas walki.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży dziejami własnych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem udziału przodków w walce o Polskę. Zacieśnienie więzi międzypokoleniowej w rodzinach. Chcemy budzić poczucie dumy z dziejów rodzin, regionu i kształtować postawy patriotyczne. Naszym celem jest uświadomienie, że historię kraju tworzą zwykli ludzie, a znaczący wkład w odzyskanie niepodległości mieli nasi przodkowie.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych (klasy 6-7), gimnazjum i szkół średnich, którzy mieszkają na terenie naszej gminy oraz uczniów ze szkół z terenu gminy pochodzących z innego obwodu szkolnego.

Biogram powinien mieć formę tekstową (kartka A4,) lub 3 minutowego filmu. Premiowane będzie zgromadzenie szczegółowych informacji odpowiadających na wyżej postawione pytania oraz forma graficzna prac. Ważnym kryterium choć niekoniecznym jest fotografia.

Pracę należy nadesłać lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Błażowej adres: Pl. ks. Adolfa Kowala 1 (sekretariat gimnazjum) w terminie do 27 października 2017 r. wraz z wypełnioną metryczką. Wyniki ogłoszone zostaną 8 listopada. Na uczestników konkursu czeka wiele atrakcyjnych nagród.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 17 23 01 100 lub 607 863 177

Patronat nad konkursem objęli:

Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój i Ks. Prałat Jacek Rawski

Metryczka pracy konkursowej do pobrania - kliknij tutaj.