Życie twórcze małych miast to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się 14 października 2017 r. w Błażowej w gimnazjum w Zespole Szkół w Błażowej. Organizatorami wydarzenia było Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej oraz Stowarzyszenie Collegium Suprasliense ze Supraśla. Prezesem owego stowarzyszenia jest dr hab. prof. Mariusz Zemło – kierownik Katedry Socjologii Wiedzy i Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

W konferencji udział wzięli naukowcy, historycy regionaliście, twórcy, ludzie kultury, społecznicy. O teatrze i tradycjach amatorskich teatrów, artystach malarzach, muzykowaniu, działaczach pielęgnujących dziedzictwo historyczne, poetach, operze i wielu innych dziedzinach twórczości mówili: Krystyna Dżuła, Robert Borkowski, Antoni Chuchla, Roman Zych, Sławomir Wnęk, Ryszard Kucab, Paweł Adamek, Wacław Wierzbieniec, Joanna Potaczek, Małgorzata Kutrzeba, Mariusz Zemło Jan Brzostowski i Zdzisław Chlebek.

Konferencja rozpoczęła się od zwiedzenia centrum Błażowej i Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej. Prelegenci oraz goście konferencji byli zauroczenie zarówno miastem, o którym mówili, że jest wyjątkowo urokliwe i zadbane, jak i samym muzeum, gdzie jak stwierdzono są świetnie zaaranżowane ekspozycje.

Ciekawe wystąpienia i smaczny poczęstunek spowodował, że kilka godzin przeleciało w oka mgnieniu. Pokłosiem sesji będzie wydawnictwo pod redakcją Mariusza Zemło.

Konferencja w Błażowej jest kolejną w cyklu. W poprzednich latach podobne dotyczące małych miast choć o innej szczegółowej tematyce odbyły w Cisnej, Sędziszowie Małopolskim, Strzyżowie. Za rok najprawdopodobniej spotkamy się w Głogowie Małopolskim.

 

Podziękowanie

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego naukowego wydarzenia.

Sponsorom:

Panu Zdzisławowi Chlebkowi dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Kantego w Futomie, członkowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej

Panu Wiesławowi Wolskiemu prezesowi GSH-P w Błażowej

Pani Wioletcie Kruczek – właścicielce „Kalinki” - PPHU

Pani Ewie Kozubek dyrektor Zespołu Szkół, Pani Marii Kruczek dyrektor ds. gimnazjum i wszystkim pracownikom szkoły za udostępnienie szkoły i pomoc w przygotowaniu konferencji.

Prezes TMZB Małgorzata Kutrzeba