Składam serdeczne podziękowanie Państwu Ewie i Bogdanowi Trzynom z Błażowej za przekazane do Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej zabytkowe narzędzia rolnicze i gospodarskie. Szczególne podziękowania kieruję do Przemka i Patryka za wyczyszczenie i zakonserwowanie owych przedmiotów.

Małgorzata Kutrzeba

Z serca płynące podziękowanie za pomoc w rozładowaniu wełny mineralnej i jej zmagazynowanie składam księżom katechetom Karolowi Burdzie, Szczepanowi Wiśniewskiemu oraz Krzysztofowi Wilkowi, Rafałowi i Przemkowi Kanachom, Bartłomiejowi Banasiowi, Bartłomiejowi Pałysowi, Dawidowi Rząsie, Michałowi Kwaśnemu, Danielowi Kruczkowi, Lucjanowi Batorowi, Damianowi Grubie, Kacprowi Piszczowi, Filipowi Trzynie. Szczególne podziękowania składam ks. prałatowi Jackowi Rawskiemu. Podziękowania kieruję również na ręce członków i sympatyków TMZB panów: Janusza Szpali, Augustyna Rybki, Józefa Chmiela i Pawła Kruczka.

Wspólny trud przynosi najdorodniejsze owoce

Małgorzata Kutrzeba

 

„Bogatym nie jest ten co posiada, tylko ten, co daje”

Jan Paweł II

Szanowny Pan Jan Bator, Prezes Klubu Błażowian w Chicago

W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej składam na Pana ręce podziękowanie dla wszystkich Członków Klubu i darczyńców za hojne wsparcie, którego udzielili Państwo na ocieplenie głównej sali Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej, mieszczącej się Domu Parafialnym. Państwa dar jest dla nas motywacją i w znacznym stopniu pomoże nam zrealizować nasze plany. Przyczyni się też do lepszej ochrony dziedzictwa materialnego i historycznego regionu.

Małgorzata Kutrzeba