Widowisko historyczne pod takim tytułem mogli obejrzeć widzowie w czwartkowy wieczór 16 listopada  2017 r. w sali GOK. Spektakl jest częścią projektu „Błażowianie w drodze do Niepodległej” realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej z Programu Dotacyjnego Niepodległa. Spektakl powstał przy współpracy z Zespołem Szkół i GOK.

Scenariusz przedstawienia, napisany przez Małgorzatę Kutrzebę, został oparty na autentycznych wydarzeniach w Błażowej, mających miejsce podczas I wojny światowej. Wykorzystano w nim również fragmenty utworów z literatury pięknej i poezji. Dużym walorem przedsięwzięcia były zgromadzone stroje, a szczególnie mundury legionów Piłsudskiego i Hallera, mundury zaborców z tego okresu, które zostały zaprezentowane na zakończenie przedstawienia przez Małgorzatę Kutrzebę.

W przedstawieniu udział wzięli uczniowie LO im. Świętej Królowej Jadwigi, Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke i Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły, rodzice, mieszkańcy Błażowej oraz nauczyciele i członkowie TMZB. Scenografię namalowała Małgorzata Kusz. Aktorzy zostali przygotowani pod kierunkiem Agaty Szul i Beaty Frańczak, a oprawę muzyczną, którą w znacznej mierze stanowiły polskie pieśni wojskowe - przygotował Andrzej Szul. Oprawę dźwiękową i światła zapewnił Janusz Tłuczek.

W holu GOK wystawiono nagrodzone w konkursie historycznym biogramy uczestników I wojny światowej i walki o granice.

Przedstawienie zgromadziło sporą widownię złożoną z błażowian, ale także z mieszkańców okolicznych miejscowości. Po spektaklu gratulowano artystom, przy kawie i herbacie rozmawiano o wrażeniach artystycznych, ale także o zawiłej polskiej historii i o wojskowości. Przewijał się temat potrzeby wskrzeszenia istniejącego niegdyś w Błażowej amatorskiego teatru.

Więcej zdjęć w PDFie - kliknij tutaj.

Anna Heller

Fot. Jakub Heller