„Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł”

 Konfucjusz

W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej składam serdeczne podziękowanie:

Państwu Annie i Krzysztofowi Batorom za przekazanie na rzecz Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej kolekcji zabytkowych lamp.

Panu Stanisławowi Szczepanowi dziękuję za przekazanie odrestaurowanej zabytkowej skrzyni na ubrania do izby wiejskiej oraz za odczyszczenie i odnowienie drewnianej walizki podróżnej.

Prezes Małgorzata Kutrzeba