W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej składam serdeczne podziękowania: Państwu Celinie i Zbigniewowi Synosiom z Błażowej za przekazanie zabytkowej skrzyni do Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej i Sebastianowi Synosiowi oraz Pawłowi Kołodziejowi za jej dostarczenie.

Państwu Janinie i Stanisławowi Kołodziejom z Błażowej za przekazanie i dostarczenie do muzeum zabytkowego sprzętu rolniczego.

Panu Jackowi Piechowi z Błażowej i Panu Stanisławowi Ustrzyckiemu z Lecki za przekazanie zabytkowych narzędzi drewnianych,

Szczególnie serdeczne podziękowanie składam Pawłowi Kołodziejowi za przekazane zabytkowe przedmioty i społeczną pracę w muzeum.

Małgorzata Kutrzeba