Z wielką przyjemnością zwiedziliśmy Muzeum [Społeczne Ziemi Błażowskiej], podziwiając pasję w gromadzeniu pamiątek oraz możliwość ofiarodawstwa.

Wyjątkowość muzeum polega na jego społecznym charakterze – wielkim sercu włożonym w pielęgnowaniu tradycji i historii tych ziem.

Wśród zebranych eksponatów wrażenie robią autentyczne perełki w postaci np. mapy projektu zmiany koryta potoku z  XX wieku (ach, ta c k kaligrafia !).

Unikalne są również rekonstrukcje izb mieszkalnych oraz ekspozycja oryginalnych narzędzi gospodarskich mających ponad 100 lat.

Na mojej mamie wrażenie wywarły zdjęcia i pamiątki rodzinne – twarze rodziców i rodzeństwa z fotografii koloru sepii ……

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie muzeum w dzień wolny od pracy.

      Wyrazy szacunku 

Jacek Z. Siorek, mgr.inż Kapitan Żeglugi Wielkiej

Leonarda Płaza - Siorek