Franciszek Bator urodził się w 1880 r. w Białce. Był synem Andrzeja i Marianny z domu Sapa. Na przełomie wieków, jak wielu rodaków, wyjechał do Stanów Zjednoczonych szukać swojej szansy za oceanem. Tam poznał Anielę Knyszek, z którą w lutym 1904 r. zawarł związek małżeński w Cuyahoga, w stanie Ohio. Ich pierwszym dzieckiem była Maria, która przyszła na świat w grudniu 1905 r. w Cleveland. Kiedy tylko odłożyli trochę dolarów, wrócili do Polski, gdzie już w Białce rodziły się kolejne dzieci Józefa (26.01.1909 r.), Antoni (10.06.1912 r.), Wojciech (23.04.1914 r.) oraz bliźniaczki Weronika i Paulina, które urodziły się w 1917 r.  Po wybuchu wojny został zmobilizowany i wysłany na front wschodni. Bywał w domu na urlopach (podczas wojny urodziły się bliźniaczki) i gdy żona oczekiwała już jego powrotu do domu, a wojna się kończyła - Franciszek zginął na froncie w 1918 r. Najstarsze z dzieci zapamiętały żołnierza, którzy przyniósł do domu smutną wiadomość i nieśmiertelnik, który oddał ich mamie. Niewiele lat później, bo w 1925 r. zmarła wdowa Aniela.
Osierocone córki do pełnoletniości wychowywały się u sióstr w Starej Wsi, a synowie Antoni i Wojciech u księży Michalitów w Miejscu Piastowym. Po dojściu do pełnoletniości wszyscy musieli szukać dla siebie miejsca. Maria posiadająca obywatelstwo amerykańskie w latach 20. wyjechała do USA, Józefa do Francji, Paulina (jedna z bliźniaczek) pozostała w klasztorze jako s. Stefania, a Weronika założyła rodzinę i wyjechała do Gniezna. Syn Antoni po odbyciu służby zasadniczej pozostał na w wojsku zawodowym. Po klęsce kampanii wrześniowej zamieszkał u swej cioci w Błażowej i ożenił się z Antoniną Twardy. Podobnie w Błażowej zamieszkał jego brat Wojciech z żoną Leonią. Obecnie w Błażowej mieszka troje wnuków Franciszka: Anna Wolska, (Bator), Teresa Mazur (Bator) i Michał Bator.

Tomasz Twardy urodził się 6 marca 1877 r. w Futomie jako syn Jana i Anny Rząsa. W 1903 r. ożenił się z Moniką Rybką z Błażowej Dolnej. Mieli sześcioro dzieci: Franciszka, Stanisława, Marię, Zofię, Annę i Antoninę. Po wybuchu I wojny mąż i ojciec szóstki dzieci został zmobilizowany do artylerii i jako kanonier wysłany na front wschodni. Jesienią 1914 r. walczył z Rosjanami w okolicach Dęblina, w bitwie pod Gorlicami, a później na terenie Węgier. Tomasz Twardy szczęśliwie przeżył wojnę i powrócił do swojej rodziny do Futomy.  Zmarł w 1955 r. w Futomie. Obecnie na terenie gminy Błażowa mieszka troje wnuków Tomasza: Teresa Mazur i Michał Bator - dzieci Antoniny oraz Zofia Mucha córka Anny.

Biogramy sporządzone na podstawie informacji przekazanych przez Teresę Mazur.

Jan Sieńko, młynarz z Piątkowej, był synem Wawrzyńca Sieńki, młynarza Piątkowskiego, i  Rozalii z domu Kiszka. Urodził się w 1866 r., a więc w chwili wybuchu wojny miał już 48 lat, ośmioro dzieci i chorą nogę. Nie przeszkadzało to Austriakom zwerbować go z parą koni i wysłać na front, gdzie służył w transporcie. Trudne frontowe warunki i kłopoty ze zdrowiem spowodowały, że 23 listopada 1916 r. zmarł na zapalenie płuc w Jajnie (powiat kowelski, dzisiejsza Ukraina), gdzie został pochowany.

Na podstawie informacji od Jana Sieńki, wnuka młynarza Jana.

Tomasz Dziepak, syn Andrzeja i Rozalii Dziepak, urodzony w 1891 r. w Piątkowej, walczył w armii austriackiej na froncie włoskim, gdzie zginął w czerwcu 1917 r.

Adam Maciołek urodzony w Piątkowej w 1973 r. był synem Wojciecha i Marianny z domu Karnas. Zmobilizowany do armii w 1914 r. pozostawił żonę i dzieci. Zmarł w niewoli rosyjskiej w 1915 r.

Walenty Wyskiel, urodzony w Piątkowej w 1887 r. syn Wojciecha i Marianny z domu Dopart. Zmobilizowany do armii po wybuchu wojny. Zginął na froncie wschodnim koło Brześcia, pozostawił żonę i dzieci.

Małgorzata Kutrzeba