13 października 2018 r. w Głogowie Młp. odbyła się naukowa konferencja pod hasłem Oblicza codzienności małych miast. Organizatorami jej byli: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim, Stowarzyszenie „Lasowiacy,” Stowarzyszenie Collegium Suprasliense. W wydarzeniu uczestniczyli historycy, etnografowie, pasjonaci dziejów regionu, działacze kultury, w tym członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej i jego sympatycy.

Zamiarem organizatorów konferencji było pogłębienie refleksji nad szeroko pojętą codziennością małych miast. Codzienność wyznacza rytm życia człowieka, rytm życia rodziny i społeczności lokalnych. Celem konferencji była próba w miarę całościowego spojrzenia na życie i funkcjonowanie małych miast z perspektywy antropologicznej, historycznej, kulturowej i socjologicznej. Podczas konferencji głos zabrali m. in. Ewelina Szumska, która przedstawiła referat pt. Powrót do przeszłości - codzienność futomskiej kobiety, Paweł Kołodziej z referatem Rola poczmistrza w XX w. na przykładzie małych miast Galicji. Temat Błażowianie wobec I wojny poruszyła Małgorzata Kutrzeba.

Gospodarz konferencji dr Robert Borkowski oprowadził przybyłych po wystawie poświęconej głogowianinowi Franciszkowi Kotuli. Omówił także plany, jakie zamierza zrealizować miasto w celu upamiętnienia tego wybitnego etnografa, historyka amatora autora wielu książek o minionym Rzeszowie i całym regionie. Na konferencji miała miejsce promocja książki dra Roberta Borkowskiego „Dzieje Głogowa Małopolskiego”. Na razie ukazał się tom I opisujący lata 1570-1945. Wydawnictwo, które otrzymaliśmy w prezencie jest niezwykle bogato wydane, starannie opracowane źródłowo i warsztatowo, z dużą ilością pięknych ilustracji. To ważna publikacja na rynku księgarskim regionu.

Współorganizatorem konferencji był dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca KUL Mariusz Zemło. Jest on pomysłodawcą całego cyklu konferencji i wspólnie ze Stowarzyszeniem Collegium Suprasliense z Supraśla na Podlasiu od 2000 r. organizuje multidyscyplinarne spotkania konferencyjne pod hasłem Małe Miasta. Od 2014 r. spotkania te mają swoją edycję podkarpacką. Podczas spotkania w Głogowie podsumował zeszłoroczną sesję, która odbyła się w Błażowej i oddał do naszych rąk dwa tomy, któresą jej pokłosiem. Zawierają one artykuły opisujące wybrane aspekty działalności twórczej i artystycznej mieszkańców małych miast, m. in.: Błażowej, Dynowa, Niebylca, ale także Supraśla, Pińczowa, Goniądza i innych. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Collegium Suprasliense i dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku Mariuszem Zemło mogliśmy za pośrednictwem tego wydawnictwa promować nasze małe ojczyzny na obszarze całego kraju.

Małgorzata Kutrzeba