30 stycznia 2019 r. Do Błażowej przyjechała grupa mieszkańców gminy Dubiecko z założycielką Izby Regionalnej w Śliwnicy Danutą Śliwńską oraz członkowie Apostolstwa Maryjnego z parafii rzymskokatolickiej w Dubiecku z ks. Janem Batorem rodakiem z Białki. Goście przyjechali, aby zobaczyć ruchomą szopkę w naszym kościele parafialnym. Uczestniczyli w wieczornej mszy św., a później zwiedzili Społeczne Muzeum Regionalne. Gości po muzeum oprowadzała pani Zofia Wielgos.

Izba Regionalna w Śliwnicy powstała na początku lat dziewięćdziesiątych z inicjatywy Danuty Śliwińskiej, pragnącej „ocalić od zapomnienia historię zaklętą w rękodziełach oraz dawnych przedmiotach codziennego użytku”. Na pomieszczenie Izby wykorzystano jedno z pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Śliwnicy, wybudowanej w czasach zaboru austriackiego. Obecnie, dzięki życzliwości mieszkańców z terenu gminy Dubiecko oraz okolic, zbiory liczą ponad 1000 eksponatów, które zajmują dwie sale klasowe i trzy mniejsze pomieszczenia. Można tam zobaczyć narzędzia i wyroby reprezentujące różne rzemiosła: stolarstwo, szewstwo, kowalstwo, bednarstwo, tkactwo, garncarstwo itp. Wyeksponowane są również wytwory miejscowych artystów. W ramach Izby funkcjonują ścieżki edukacyjne: piekarska i tkacka, której ważnym elementem są krosna tkackie, jedne z niewielu na terenie województwa podkarpackiego.

Małgorzata Kutrzeba