7 marca 2012 r. w GOK spotkali się członkowie TMZB. Podsumowywano działalność w ostatnim okresie, przyjęto bilans za 2011 rok i omawiano plany na najbliższe miesiące. Postanowiono, że tematem najbliższej sesji popularno-naukowej planowanej na październik będzie szeroko rozumiana Emigracja. Tematu nie ograniczono ramami czasowymi ani charakterem emigracji. Ambitny plan zakłada, aby w miarę możliwości ukazać pełny obraz tego procesu zarówno, co do kierunków, jak i przyczyn emigracji. Sesji towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna. Wydaje się, że impreza ma szanse zainteresować wielu, zarówno w kraju jak i za granicami Polski, gdzie mieszkają rzesze rodaków. Wiele miejsca zajęła dyskusja na temat własnej podstrony internetowej (strona biblioteki) i przygotowywania do niej świeżych materiałów. Zebrani postanowili, że w ramach działalności edukacyjnej zorganizowana zostanie wycieczka do Sanoka do miasteczka galicyjskiego, którą zaplanowano na czerwiec br.

     Członkowie TMZB zwracają się do wszystkich czytelników Kuriera Błażowskiego, którzy posiadają ciekawe informacje, dokumenty, zdjęcia dotyczące emigracji w XIX i XX w. o udostępnienie posiadanych materiałów i zgodę na wykorzystanie ich w planowanych imprezach.

dr Małgorzata Kutrzeba