22 maja 2012 r.

Informacja ze spotkania członków TMZB

Głównym tematem spotkania była organizacja wycieczki do Sanoka. Wyjazd planowany jest na 2 czerwca 2012 r. W planie zwiedzanie repliki miasteczka galicyjskiego oraz Galerii Z. Beksińskiego. Ponadto poruszano sprawę organizacji sesji popularno-naukowej, która planowana jest na pierwszą niedzielę października pod hasłem:Różne oblicza emigracji. Historia i współczesność. W tym miejscu zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy dysponują dokumentami, fotografiami lub innymi materiałami, które są świadectwem tego zjawiska o kontakt i udostępnienie posiadanych źródeł.

 dr Małgorzata Kutrzeba