INFORMACJA Z ZEBRANIA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BŁAŻOWSKIEJ

 Na spotkaniu w dniu 24.10.2012 r. zebrani poruszyli kwestię przygotowania do druku albumu pt. „Błażowa w starej fotografii – zachować dla przyszłych pokoleń. Czas wojny i okupacji”.

Zwrócono również uwagę na datę 1435 r. występującą w różnych oficjalnych dokumentach, także na stronie internetowej gminy, która rzekomo związana jest z nadaniem praw miejskich Błażowej - podczas gdy w rzeczywistości nigdzie w źródłach nie jest udokumentowana. Burmistrz Zygmunt Kustra i przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kocój zobowiązali się, że poczynią starania, aby data ta zniknęła z dokumentów.

W dalszej części dyskutowano na temat konieczności wprowadzenia zmian w statucie stowarzyszenia, aby dostosować go do wymogów zmieniającej się rzeczywistości. Na koniec członkowie obejrzeli film dokumentalny z 1983 r. emitowany wówczas przez telewizję publiczną na temat Spółdzielni Produkcyjnej w Błażowej. Było to pretekstem do dyskusji na temat zmian, jakie zaszły w naszym kraju i w gminie w ciągu ostatnich 30 lat.

Podjęto także decyzję, aby zintensyfikować prace nad przygotowaniem na 2013 r. sesji popularno-naukowej i wystawy starej fotografii pod hasłem „Emigracja” 

dr Małgorzata Kutrzeba