W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej składam podziękowanie Panom Stefanowi Wielgosowi za podarowanie do Społecznego Muzeum zabytkowych narzędzi stolarskich i Panu Zdzisławowi Kośmidrowi za ich odczyszczenie wyremontowanie i zakonserwowanie oraz podarowanie kolejnych narzędzi, w tym jednego należącego kiedyś do Kazimierza Krygowskiego. Zdzisław Kośmider jeszcze jako początkujący stolarz odkupił narzędzia od wdowy Pauliny Krygowskiej. Muzeum wzbogaciło się tym samym m. in. o gładzik, dwuręcznik, rubanek, równiak, wpustnik itd.

Małgorzata Kutrzeba