Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BŁAŻOWSKIEJ

W dniu6.03.2013 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członkowie Towarzystwa wybrali nowy Zarząd w składzie:

Małgorzata Kutrzeba

Franciszek Płaza

Jolanta Szczepan

Marek Bednarz

Robert Grzesik 

Zakończenie kadencji było okazją do podsumowania pracy i złożenia podziękowań. Prezes złożyła podziękowania dla najbardziej zaangażowanych członków za ich społeczną pracę na rzecz społeczności lokalnej i Towarzystwa. Szczególne podziękowanie skierowała do Jana Krygowskiego za skuteczne poszukiwanie sponsorów oraz dla całego Stowarzyszenia Rodu Krygowskich z panią Marią Krygowską Doniec prezesem stowarzyszenia na czele za wsparcie finansowe w realizacji różnych przedsięwzięć. Swoje podziękowanie skierowała do skarbnika TMZB Franciszka Płazy za pomoc merytoryczną w prowadzeniu dokumentacji i realizację projektów. Kolegom i koleżankom: Krystynie Brzęk, Jolancie Szczepan, Bogdanowi Kruczkowi, Danucie Malinowskiej podziękowała za przygotowanie wystaw starej fotografii, opis zdjęć. Zdzisławowi Chlebkowi, Augustynowi Rybce, Pawłowi Kołodziejowi, Januszowi Maciołkowi za przygotowanie i wygłoszenie referatów na sesjach organizowanych przez Towarzystwo. Koledzy Józef Chmiel i Paweł Kołodziej otrzymali podziękowanie za zorganizowanie wycieczek dla członków. Towarzystwo otrzymało też pomoc od dyrekcji ZS w Błażowej, gdzie organizowaliśmy nasze sesje, za co serdecznie dziękujemy dyrektor Ewie Kozubek i Marii Kruczek. Wymogiem współczesnych czasów jest obecność w sieci. Stronę internetową Towarzystwa społecznie przygotował i prowadzi Jakub Heller. Naszym sympatykiem jest pan Stanisław Drewniak, który nigdy nie odmówił nam swojej pomocy przy korekcie czy redakcji publikacji, za co składamy podziękowanie.

I na koniec swoje podziękowanie kieruję do dyrektora GOK, gdzie Towarzystwo ma swoją siedzibę - Zbigniewa Nowaka i Anny Słupek, która częstuje nas kawą i herbatą 

 Na zebraniu przyjęto dalsze kierunki działania i rozwoju stowarzyszenia. Postanowiono zorganizować planowaną na zeszły rok, ale odłożoną z przyczyn obiektywnych sesję popularno-naukową pod hasłem Emigracja. Sesja połączona będzie z wystawą eksponatów ekwipunku dawnych podróżników – emigrantów oraz z ekspozycją fotografii.

Na zebraniu dyskutowano też o problemach gminy związanych z utrzymaniem szkół oraz z takimi zadaniami jak budowa sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej.

 

 dr Małgorzata Kutrzeba