Od czasu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią CODVID-19, Społeczne Muzeum Ziemi Błażowskiej jest zamknięte dla zwiedzających. Członkowie TMZB wykorzystują ten czas dla przygotowania nowych aranżacji. Zbiory muzeum wzbogaciły się w ostatnim czasie o nowe, bardzo cenne i ciekawe eksponaty. Andrzej Sowa – członek TMZB - podarował muzeum mechanicznie nakręcany srebrny zegarek kieszonkowy z I poł. XIX w. Zegarek ten należał do jego dziadka Stanisława Paściaka. Od tego samego ofiarodawcy otrzymaliśmy binokle pochodzące z początków XX w., których używała babcia Agata Paściak. Paściakowie mieszkali w Błażowej Dolnej. Biały stół pod ołtarz ks. Pilipca zakupił i podarował muzeum Janusz Szpala. Państwo Aneta i Piotr Sawiccy podarowali do muzeum dokumenty po Julianie Bednarzu.  Ofiarodawcą – członkom i sympatykom TMZB serdecznie dziękuję. Podziękowania składam również wszystkim członkom, którzy porządkowali muzeum i pracowali przy nowej aranżacji, którą dla państwa przygotowujemy na wrzesień.

Z powodu pandemii nie odbyła się planowana 16 maja wyjątkowa Noc Muzeum pod nazwą „Piknik z historią i Noc Muzeów z militariami w 75.  rocznicę zakończenia II wojny światowej”. Imprezę tę planujemy zrealizować we wrześniu, o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Przeprowadzone zostaną wówczas konkursy o bohaterach II wojny, a także na temat umundurowania i uzbrojenia z tego okresu. Ekspozycję militariów dla uczestników pikniku przygotują członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów. Informacje na temat terminu imprezy przesłane zostaną do szkół podstawowych z terenu gminy oraz ukazywać się będą na Facebooku TMZB i stronie internetowej TMZB, GOK, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i innych. Mamy nadzieję, że organizacja tej imprezy będzie możliwa w jesieni i już dziś wszystkich zapraszamy.

Małgorzata Kutrzeba