Przy drodze powiatowej Błażowa – Kąkolówka Ujazdy powstał punkt widokowy, z którego można obserwować panoramę naszej Gminy. Wyposażony został w lunetę optyczną, wiatę turystyczną wraz z miejscem na ognisko, ławeczki, siłownię plenerową, parking oraz oświetlenie zasilane energią odnawialną. Tablice, które zostały tam zamontowane informują o walorach turystycznych oraz faunie i florze Gminy Błażowa. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Serdeczne podziękowanie dla dr. Mateusza Wolanina za opracowanie tablicy tematycznej dotyczącej flory w Gminie Błażowa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY