Od pewnego czasu w błażowskim parku miejskim można zauważyć problem związany z usychaniem drzew, chodzi głównie o jesiony. Zamieranie drzewostanów jesionowych w Polsce jest nowym, groźnym zjawiskiem, które zaczęto obserwować ze zwiększonym nasileniem od 1992 roku. Początkowo obejmowało głównie drzewostany we wschodniej części Polski, z czasem zaczęły intensywnie chorować jesiony na południu, w części środkowej i północnej kraju.

U chorych drzew najczęściej obserwuje się atrofię i przebarwienie liści, przerzedzenie korony, zamieranie całych gałęzi lub ich szczytów, podłużne spękania, rakowate rany i nekrozy na pniu i gałęziach oraz zamieranie korzeni.

Przyczyną tego stanu jest prawdopodobnie choroba grzybowa jesiona, która spowodowała, że dorodne drzewa w błażowskim parku najpierw stopniowo przestały wypuszczać liście, później w zaczęły im usychać gałęzie i wreszcie drzewa zaczęły umierać.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i osób odwiedzających nasz park zdecydowano się na wycinkę chorych drzew. W zawiązku z faktem, że zespół dworsko-parkowy w Błażowej podlega ochronie prawnej na podstawie wpisu do rejestru zabytków, na wycinkę potrzebna była zgoda konserwatora, który po przeprowadzeniu oględzin stwierdził jej zasadność. Zalecono również przeprowadzenie zabiegów sanitarnych polegających na  usunięciu obumarłych gałęzi zwisających nad  alejkami spacerowymi. Wykonanie wskazanych zabiegów przyczyniło się do poprawy warunków bezpieczeństwa i walorów estetycznych.

Z inicjatywy burmistrza Błażowej i pana Michała Pleśniaka, mieszkańca Błażowej Dolnej, zrodził się pomysł, aby wykorzystać pnie po ściętych drzewach do wykonania rzeźb. Spod pił łańcuchowych, bo to one były głównym narzędziem pracy artystów, powstały cztery postacie. W błażowskim parku pojawił się sympatyczny niedźwiadek, orzeł, sowa i dumny lew. Imiona dla zwierząt wymyślą przedszkolaki. Dziękujemy panu Michałowi i jego kolegom za piękne dzieła sztuki.

Ale to nie koniec zmian i atrakcji w naszym parku. Pragniemy, aby to miejsce ożyło na nowo za sprawą dzieci i to właśnie z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy jesteśmy w trakcie projektowania kolejnych atrakcji. W najbliższym czasie zamieszkają tu bohaterowie kreskówki „Flinstonowie”  i będzie jeszcze kilka niespodzianek.

W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i do wspólnego spędzania czasu w naszym parku. Pragniemy również, aby to miejsce stało się kolejną wizytówką piękniejącej z dnia na dzień gminy Błażowa.

W trosce o zieleń w parku sukcesywnie prowadzimy nasadzenia nowych drzew. W tym miejscu serdecznie dziękujemy panu Józefowi Chmielowi z Błażowej, który przekazał nam wiele pięknych sadzonek i służy fachową pomocą podczas ich sadzenia i pielęgnacji.

[red]