Projekt ,Tradycyjne futomskie wesele” zrealizowany został przez Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej. Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie X Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię rozwoju Filantropii w Polsce oaz Ośrodka Działaj Lokalnie Fundację Generator Inspiracji. Scenariusz widowiska opracowała Wiesława Rybka na podstawie wspomnień i relacji z dawnych lat mieszkańców Futomy, zebranych przez członków Stowarzyszenia i Zespołu Obrzędowego. Wykorzystano także publikację Marka Pępka „Z dziejów wsi Futoma”.