W Bieszczadach leśne sianokosy.

Trwają leśne sianokosy umożliwiające przygotowanie karmy dla ponad 260. żyjących w Bieszczadach żubrów. Do tej pory skoszono 44 hektary łąk przeznaczonych na zbieranie zimowej paszy.

W tym roku, prócz siana, leśnicy przygotują łącznie 190 balotów z sianokiszonką. Trawa, która pojawi się po skoszeniu łąk śródleśnych, stanowi ulubiony jesienny pokarm żubrów. Najwięcej łąk wykoszono w Nadleśnictwie Lutowiska, a uzyskane 150 balotów sianokiszonki czekać będzie na żubry w dolinie Sanu pod Otrytem, gdzie ściągają one, by przezimować.

Oprócz tego leśnicy na zimę przygotują 108 ton karmy soczystej, m.in. kukurydzy, buraków i marchwi oraz 20 ton karmy w granulacie, co pozwala na podawanie zwierzynie m.in. szczepionek i lekarstw.

Początkiem sierpnia rozpoczęto koszenie łąk, na których stwierdzono gniazdowanie derkacza – ptaka ściśle chronionego. Sianokosy można tu prowadzić dopiero po zakończeniu derkaczowych lęgów.

W Nadleśnictwie Baligród wykonano m.in. odkrzaczanie i koszenie 16 ha łąk śródleśnych, zbudowano też odłownię i dwa magazyno-paśniki do przechowywania karmy zimowej.

Ponadto nadleśnictwa: Baligród, Komańcza, Lutowiska i Stuposiany, uczestniczące w projekcie „Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa”, prowadzą stały monitoring żyjących na tym terenie stad żubrzych. Projekt dofinansowany jest ze środków UE i NFOŚiGW.

Zapraszamy w Bieszczady.

Edward Marszałek

rzecznik prasowy RDLP w Krośnie