Rezerwat Przyrody „Mójka” zaprasza

Podczas tegorocznych wakacji postanowiłem odwiedzić rodzinne strony. Nazywam się Marian i pochodzę z Kąkolówki. Na stałe mieszkam na Śląsku. Pomimo, że okręg śląski rozwija się, to wspomnieniami wracam zawsze do Podkarpacia i mojej rodzinnej Kąkolówki. Nie byłem tutaj prawie 10 lat i wiele się zmieniło. Ludzie się postarzeli, niektórych już nie ma. Powstał wspaniały rezerwat przyrody. W Internecie niewiele jest na temat tego miejsca a jest urzekające:

25 lipca 1997 r. na mocy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa utworzono Rezerwat Przyrody „Mójka" o powierzchni 265,56 ha. Rezerwat usytuowany jest w lasach bukowo-jodłowych Kąkolówki. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych jak i krajobrazowych kompleksu leśnego oraz bytującego tam bobra europejskiego. Na terenie rezerwatu są dwa szlaki turystyczne:

- „szlak jelenia” - przeznaczony dla ludzi, którzy cenią sobie długie wędrówki po lesie przez jary i potoki aż do „błędnego kamienia” (na granicy miejscowości Wyręby)

- „szlak bobra” – dużo łagodniejszy, przeznaczony głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na  trasie spotkamy 14 tablic edukacyjnych, przybliżających wiedzę na tematy przyrodniczo-ekologiczne. Rezerwat zlokalizowany jest w granicach Hyżnieńsko-Gwożnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (OCHK). Bardzo interesująca jest fauna na tym terenie. Na czele występuje bóbr europejski a z pozostałych ważniejszych gatunków należy wymienić dzięcioła trójpalczastego, gila, krzyżodzioba świerkowego, salamandrę plamistą, kumaka górskiego, padalca oraz popularną jaszczurkę zwinkę. Okresowo na terenie rezerwatu można spotkać bociana czarnego. Na terenie rezerwatu „Mójka” spotykamy się z wielkim bogactwem flory (ok. 340 gatunków roślin, w tym 24 gatunków chronionych, z czego 18 objętych jest ścisłą ochroną). Wśród nich są: listera jajowata, storczyk plamisty i szerokolistny, cebulica dwulistna, podrzeń żebrowiec, podkolan biały, oraz widłaki - goździsty, jałowcowaty i wroniec, zimowit jesienny i kłokoczka południowa. W runie można odnaleźć m.in. śnieżyczkę przebiśnieg, podrzenia żebrowca, kopytnika pospolitego.

Warto odwiedzić ten rezerwat. Polecam wszystkim i będę reklamował u siebie nasze Podkarpacie.

Marian