Poświęcenie świątyni pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu w Błażowej Dolnej

W latach 80. ubiegłego wieku ks. prałat Adolf Kowal podjął inicjatywę budowy Domu Parafialnego naprzeciwko Szkoły Podstawowej z Błażowej Dolnej. Była to konieczna inwestycja, ponieważ dzieci i młodzież szkolna nie miały miejsca do nauki religii. Na początku lat 90. religia powróciła do szkół i podjęto wspólnie z parafianami kolejną decyzję rozbudowy istniejącego domu parafialnego i otwarcia kaplicy dojazdowej dla miejscowej społeczności. W 1991 roku kaplicę uroczyście –poświęcił i odprawił pierwszą Mszę św. ks. bp Edward Białogłowski. Mieszkańcy Błażowej Dolnej pod przewodnictwem ks. prałata Adolfa Kowala nie szczędzili sił i środków, aby te inwestycje szybko i sprawnie zrealizować. Kaplica upiększana i remontowana przez ks. prałat Adolfa Kowala i ks. dziekana Michała Drabickiego służyła wiernym przez niespełna 30 lat. Przed pięcioma laty mieszkańcy zauważyli rysujące się pęknięcia na ścianach i posadzkach budynku. Przeprowadzone oględziny i analizy, a następnie próby ratowania świątyni przez ankrowanie ścian i wzmocnienie dachu nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Pęknięcia nadal postępowały, a powstałe szczeliny były coraz większe. Ks. prałat Jacek Rawski wielokrotnie konsultował ze specjalistami i budowlańcami oraz z mieszkańcami wsi w trakcie kolędy duszpasterskiej w 2017 roku, co robić dalej, czy podejmować dalsze kapitałochłonne zabiegi ratownicze, czy budować nową świątynię. Większość budowlańcówopowiedziała się za budową nowej, funkcjonalnej kaplicy. Plac pod jej budowę w postaci działki budowlanej w centrum wsi, przy szkole podstawowej, przystanku autobusowym i sklepie zarezerwowali poprzednicy ks. prałata J. Rawskiego. Powstał Społeczny Komitet Budowy, na czele którego stanęli Anna Mularz i Janusz Szpala. Ks. prałat J. Rawski wspólnie z członkami komitetu dokonał wyboru projektu, wzorowanego na poświęconej kaplicy przy cmentarzu w Chmielniku. Dużo czasu pochłonęło załatwianie wszelkich zezwoleń i wybór wykonawców najważniejszych robót budowlanych i wykończeniowych. Wybór wykonawców nie był łatwy ze względu na panującą pandemię Covid 19 , wypełniony portfel zamówień wielu przedsiębiorców i brak rąk do pracy w budownictwie. 19 kwietnia 2019 roku uroczyście wmurowano kamień węgielny, poświęcony  przez ks. abpa Adama Szala. Kamień, który wmurowano, pochodzi z grobu patrona św. Franciszka z Asyżu, przywieziony osobiście przez braci z Zakonu Franciszkanów do Polski. Ks. prałat J. Rawski otrzymał tę informację od ks. arcybiskupa A. Szala i osobiście ten kamień odebrał w przededniu uroczystości wmurowania i poświęcenia. Wszelkie prace budowlane i wykończeniowe przebiegły bardzo sprawnie. Nie zdarzył się żaden wypadek w trakcie wykonywania inwestycji. Opatrzność Boża czuwała nad inwestorami i wykonawcami.  Podziękowania należą się przede wszystkim ks. prałatowi J. Rawskiemu i wszystkim mieszkańcom, którzy wspierali   budowę materialnie oraz fizycznie  w trakcie prac przygotowawczych, porządkowych i końcowych przy przenoszeniu ołtarza, ławek, krzeseł, figur i obrazów ze starej kaplicy. Dziękujemy także pani Małgorzacie Sowie, która pełniła funkcję społecznego inspektora pracy.

 20 grudnia 2020 roku kaplica została uroczyście poświęcona przez ks. abpa Adama Szala, witanego uroczyście przez A. Mularz i J. Szpalę w asyście ks. prałata Jacka Rawskiego i kapłanów Dekanatu Błażowskiego. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy, młodzież, nauczyciele,  samorządowcy, poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Mokłuczki.  Świątynia została wybudowana w formie jednonawowej bryły  z wieżą i sklepieniem w kształcie rombu nad ołtarzem. Nad wejściem jest obszerny chór, zakrystia, zaplecze gospodarcze i socjalne w postaci sanitariatów, magazynków i kotłowni. W świątyni funkcjonuje ogrzewanie gazowe - podłogowe. Do spłacenia pozostają zobowiązania w Banku Spółdzielczym w Błażowej i w Kurii.  Do wykonania wewnątrz kaplicy pozostało jeszcze wykończenie zaplecza gospodarczego, kinkietów  na ścianach i balustrady na chórze. Mieszkańcy bardzo ładnie udekorowali kościół z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wielu gości miało okazję zobaczyć poświęconą kaplicę i pomodlić się w okresie świątecznym i po świętach. Poświęcenie i oddanie kaplicy odbiło się szerokim echem wśród wiernych w Dekanacie Błażowskim i poza nim. Mieszkańcy Błażowej Dolnej są dumni ze swej świątyni. Świątynia wypełniła się wiernymi w czasie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Święta Trzech Króli. Nabożeństwa zostały uświetnione grą i śpiewem Andrzeja Szula.

Zdzisław Chlebek