9 grudnia 2014 r. odbyło się zaprzysiężenie zwycięzcy II tury w wyborach samorządowych na burmistrza Jerzego Kocoja. Uroczystej sesji przewodniczył Jurek Faraś przewodniczący Rady Miejskiej.

Jerzy Kocój mówi o sobie: Mam 43 lata. Wraz z żoną i dwiema córkami mieszkam w Błażowej.

Z wykształcenia jestem lekarzem weterynarii (w 1997 roku ukończyłem Akademię Rolniczą na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie , a w 2002 roku uzyskałem tytuł specjalisty z zakresu rozrodu zwierząt w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego w Puławach).

Od wielu lat czynnie uczestniczę w życiu społeczno - kulturalnym Gminy Błażowa. Dwie kadencje pełniłem funkcię przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej. Jestem członkiem PSL - obecnie prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego
w Błażowej, wiceprezesem Zarządu Powiatowego, członkiem zarządu Wojewódzkiego.

Aktywnie uczestniczę w życiu sportowym naszej Gminy. Jestem członkiem zespołu redakcyjnego Kuriera Błażowskiego, autorem artykułów o tematyce weterynaryjnej w miesięczniku Agropodkarpacie, należę do Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

Więcej w 142 numerze Kuriera Błażowskiego.

A.H