29 marca 2015 r. odbyła się już XXVIII edycja konkursu Najładniejsza Pisanka Wielkanocna. Na konkurs przybyli goście z Ukrainy ze Starego Sambora, miasta partnerskiego. Konkurs ma rangę międzynarodową.

A.H