25 września 2014 r. w auli błażowskiego gimnazjum odbyła się promocja albumu Jakuba Hellera "Błażowa na starej i współczesnej fotografii - ocalić od zapomnienia". Przygotowana została także prezentacja multimedialna przez autora albumu, którą przedstawiła dr Małgorzata Kutrzeba, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

Autor powiedział m.in.:

Szanowni Państwo, powiem słów kilka na temat warsztatowych aspektów pracy nad albumem. Głównym kryterium wyboru danej fotografii z przeszłości była jakość i dostępność zdjęć. Starałem się skonfrontować dawny wygląd fragmentu np. ulicy wykonując fotografię z tej samej perspektywy, np. spod cmentarza. Wtedy doskonale widać jak zmieniała się Błażowa, jak piękniała.

Zauważycie Państwo, że zdjęć o tematyce budowy, a potem ratowania błażowskiej świątyni, obrzędu wieńcowi, orkiestry dętej jest więcej niż innych. Świątynia jest miejscem ważnym dla wielu pokoleń błażowian, stąd sporo jej zdjęć. Zdjęcia z dożynek pokazują ciągłość tradycji przechowywanej przez lata. Orkiestra dęta towarzyszyła ludziom w chwilach radosnych, jak i smutnych. Dlatego była  uwieczniana na kliszach.

Stare i współczesne fotografie to spacer po Błażowej w kierunku od parku poprzez centrum miasta ku Błażowej Górnej.

Najwięcej problemów napotkałem podczas opisywania starych zdjęć, bo świadkowie fotografowanych wydarzeń odeszli. Dziękuję bardzo za bezinteresowną pomoc tym, którzy pamiętali okoliczności wykonywanych fotografii, a przede wszystkim Panu Edwardowi Chyłkowi, Rajmundowi Chochrekowi i Augustynowi Rybce.

Dziękuję autorkom tekstów Paniom dr Małgorzacie Kutrzebie, Alicji Budyce i Annie Heller za współpracę przy powstaniu albumu o dawnej i współczesnej Błażowej. Być może kiedyś powstanie wydanie drugie, uzupełnione o wiele ciekawych zdjęć.

Dziękuję Panu Burmistrzowi za życzliwe wsparcie i Radzie Miejskiej za dofinansowanie kosztów druku. Dziękuję także wszystkim sponsorom za poczęstunek dla zaproszonych gości.

Zdjęcia w galerii.

D.K