Tradycyjnie w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki, swoje święto obchodzili błażowscy ludowcy, ich goście i sympatycy. 24 maja 2015 roku uczestnicy tegorocznego święta zebrali się pod Gminnym Ośrodkiem Kultury.  Stamtąd w barwnym korowodzie, przy udziale Orkiestry Dętej z Błażowej, licznych pocztów sztandarowych i gości udali się do Kościoła Parafialnego pw. Św. Marcina w Błażowej na mszę świętą, odprawioną w intencji ojczyzny. Po mszy świętej nastąpił powrót do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie kontynuowano uroczystości. Wszystkich zebranych przywitał burmistrz Błażowej Jerzy Kocój. Gośćmi błażowskich uroczystości byli: Stanisław Kruczek - marszałek podkarpacki, Marek Kot - prezes Zarządu Powiatowego PSL, Aleksander Stochmal - radny Rady Powiatu Rzeszowskiego, Andrzej Wróbel -dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Rynku Rolnego, Jurek Faraś - przewodniczący Rady Miejskiej w Błażowej wraz z radnymi, Małgorzata Kutrzeba - prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej, Genowefa Puzio - prezes Klubu Seniora, Mariusz Król - prezes Banku Spółdzielczego w Błażowej, Wiesław Wolski - prezes GS H- P w Błażowej, Franciszek Płaza - prezes Gospodarki Komunalnej w Błażowej, sołtysi z naszej gminy, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, poczty sztandarowe, prezesi OSP, Józef Chmiel - lokalny wieszcz, płk. Józef Szczepański, sympatycy i przyjaciele.

Zabierając głos burmistrz Błażowej podziękował błażowskim ludowcom za ich ofiarną i rzetelną pracę społeczną na rzecz lokalnychśrodowisk. Podkreślił, że tylko miejscowości, które mają takich społeczników rozwijają się i idą do przodu. Złożył wszystkim najlepsze życzenia.

Marszałek Stanisław Kruczek odniósł się do obecnej sytuacji społeczno - politycznej, omówił  najważniejsze problemy, z jakimi mierzy się samorząd województwa   podkarpackiego, życzył wszystkim miłego i udanego świętowania.

Marek Kot przypomniał o wyborach do podkarpackich struktur Izby Rolniczej, podziękował za zaproszenie, złożył życzenia w imieniu powiatowych struktur PSL. Dalszą dyskusję  toczono przy suto zastawionym stole, gdzie tradycyjnie najbardziej popularne były pierogi i kapusta. Na zakończenie prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Błażowej serdecznie podziękował wszystkim, którzy przygotowywali okolicznościowe spotkanie.

Druga część uroczystości  odbyła się na stadionie, gdzie dojechał przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL poseł Jan Bury. Po uroczystym wprowadzeniu pocztów sztandarowych przez błażowską orkiestrę dętą i odegraniu hymnu państwowego, oficjalnego otwarcia gminnych obchodów święta ludowego dokonał burmistrz Błażowej Jerzy Kocój. Następnie głos zabrał poseł na Sejm RP Jan Bury. W swoim wystąpieniu, podkreślił, że ludzie obserwując działania na scenie politycznej zwracają szczególna uwagę na spokój. Potrzeba nam spokoju dla dobra nas wszystkich, żebyśmy mogli pracować i realizować swoje plany. Nie jeden przeciwko drugiemu, ale razem. PSL jest partią, która ma  wiele propozycji, które chce realizować dla dobra ogółu. Cześć oficjalną zakończyła „Rota” w wykonaniu orkiestry dętej, po czym głos oddano kapelom ludowym, mającym swój przegląd w ramach wojewódzkiego spotkania kapel ludowych.  

[red]