Dni Futomy mają wieloletnią tradycję. 11 i 12 lipca 2015 r. odbyły się już po raz dziewiąty. Organizatorzy – sołtys Futomy i Rada Sołecka, Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej, OSP, miejscowa szkoła i GOK w Błażowej – zadbali o to, żeby impreza wypadła ze zwykłym sobie rozmachem. Nie szczędzili czasu ani wysiłku. W pierwszy dzień zaprosili na koncert do futomskiej świątyni. Tym razem ucztę dla ducha sprawił kwartet smyczkowy z rzeszowskiej szkoły muzycznej. Młodzi artyści urzekli słuchaczy standardami muzyki klasycznej Mozarta, Pachelbela, Haydna, Bacha i Vivaldiego.

Wystąpił też zespół „Młoda Harta”. Oba zespoły koncertowały w  szkole, gdzie publiczność udała się po koncercie..

W Sali gimnastycznej urządzono - jak co roku - imponującą wystawę. Dzieła miejscowych twórców nie po raz pierwszy zachwycają oglądających. Swe prace prezentowali:

- Janusz Świst z Futomy (kowalstwo artystyczne, piękny krzyż),

- Marek Twardy z Futomy (rzeźba),

- Zygmunt Drewniak z Piątkowej (figurki z porcelany),

- Władysław Panek (gazety wydawane na emigracji przez Obóz Londyński w latach wojny)

- Augustyn Rybka z Błażowej (albumy, książki, foldery, płyty o gminie Błażowa, ordery, medale, odznaczenia),

- Zbigniew Nowak, szkoła w Futomie, Jerzy Panek, Stanisław Pecka (zdjęcia, nagrody, wyróżnienia, figury kapeli ze styropianu dokumentujące 25-lecie kapeli),

- Anna Rząsa, Jerzy Panek (oryginalne stroje członków kapeli),

- Mieczysław A. Łyp z Rzeszowa (wystawa „Moje ogrody”),

- Michał Pleśniak, Bogdan Kardasiński z Błażowej Dolnej, Jurek Kolbusz z Ujazd-Wesołej (wystawa rzeźby ogrodowej),

- Stanisław Mierzwa z Futomy, Lucjan Kościółek (wystawa instrumentów muzycznych),

- Adam Groszek (prezentacja Power Point dotycząca historii futomskiej kapeli),

- Lucyna Baj, Małgorzata Kawa, Joanna Pępek, Zdzisław Chlebek, Adam Groszek (gazetki i gabloty – 25-lecie kapeli z Futomy oraz „Muzyka łączy pokolenia”).

Przybyłych gości powitali dyrektor szkoły Zdzisław Chlebek i Małgorzata Drewniak. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali zgromadzone eksponaty.

Drugi dzień świętowania w Futomie rozpoczął się od uroczystej liturgii sprawowanej przez księży Jana Czaję, Mariana Homę, ks. prof. Aleksandra Kustrę, Jana Pępka, na którą udali się poczty sztandarowe i zaproszeni goście w asyście orkiestry dętej z Błażowej.

Uroczystość kontynuowano na palcu przed remizą. Orkiestra dęta odegrała hymn państwowy, co dodało tej części należnej powagi. Imprezę prowadził znany animator kultury Czesław Drąg. Poprosił o zabranie głosu główną organizatorkę Dni Futomy sołtys wsi i radną Rady Miejskiej Małgorzatę.

Burmistrz wręczył Małgorzacie Drewniak piękny kosz kwiatów, jednocześnie gratulując zajęci II miejsca w plebiscycie na Sołtysa Roku 2015 i I miejsca za innowacyjne działania na rzecz środowiska.

Piękne kwiaty od burmistrza otrzymała też przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej Wiesława Rybka. To podziękowanie włodarza naszej gminy za udział w I Kongresie Stowarzyszeń w Rzeszowie i za całokształt pracy dla Futomy i naszej gminy.

Dni Futomy były okazją do uhonorowania kapeli z Futomy z okazji 25-lecia istnienia. Znana i lubiana jest ambasadorem kultury ludowej nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. Z gratulacjami pospieszyli poseł Jan Bury, burmistrz Jerzy Kocój, sołtys Małgorzata Drewniak, ks. Jan Czaja, Marek Jastrzębski, Zbigniew Nowak.

Więcej w 145 numerze Kuriera Błażowskiego.

Zdjęcia w galerii - tutaj.

D.H