6 września 2015 r. w Błażowej odbyła się impreza pod nazwą "Gminne święto Chleba". Organizatorami tegorocznej edycji byli tradycyjnie burmistrz Błażowej, przewodniczący Rady Miejskiej i Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej. W przygotowanie imprezy zaangażowały się również sołtysi, radni, rady sołeckie poszczególnych wsi, stowarzyszenia i panie z kół gospodyń wiejskich.

Starostowie dożynek – państwo Dorota i Paweł Skaba z Nowego Borku, na ręce burmistrza złożyli tradycyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznych plonów.

Wieńczarki z kół KGW, stowarzyszeń i sołectw przekazały przygotowane przez siebie wieńce przedstawicielom instytucji zaproszonych na uroczystość.

Więcej wkrótce.

Zdjęcia w galerii - kliknij tutaj.