16 grudnia 2015 r., kawiarnia GOK. Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” w Błażowej z cyklu „Wieczór tradycji wigilijnych”. Gośćmi seniorów byli burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, ks. dziekan senior  Michał Drabicki, prezes Zarządu BS w Błażowej Mariusz Król, prezes Gospodarki Komunalnej Franciszek Płaza, dyrektor GOK Zbigniew Nowak. Serwowano tradycyjne wigilijne potrawy. W nastrój świąt Bożego Narodzenia wprowadziły kolędy i pastorałki.

Więcej w numerze 148 „KB”.