Odbyło się 9 stycznia 2016 r. w remizie błażowskiej OSP. Członków organizacji, sympatyków i zaproszonych gości powitał burmistrz Błażowej, a zarazem prezes błażowskiej organizacji PSL Jerzy Kocój.

Uroczyste spotkanie zaszczycili: ks. dziekan Jacek Rawski, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś z małżonką, radni Rady Miejskiej, Arkadiusz Bęben – dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Andrzej Wróbel – dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, radni Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Najda, Zbigniew Micał i Aleksander Stochmal, prezesi:  Banku Spółdzielczego - Mariusz Król, Gospodarki Komunalnej – Franciszek Płaza, Gminnej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej – Wiesław Wolski, przewodniczące KGW, sołtysi.

Więcej informacji w numerze 148 „Kuriera Błażowskiego”.