Szczęśliwe małżeństwo to długa rozmowa, która wciąż wydaje się za krótka.
Andre Maurois

Krocząc we dwoje małżeńskim szlakiem, na swojej drodze napotykamy radości i smutki. Należycie pielęgnowany przez współmałżonków związek małżeński rozwija się, rozkwita, ubogaca męża i żonę, sprawia, że lepiej się oni poznają, są bardziej zgrani.

Może dlatego odzwierciedleniem ewolucji związku są nazwy kolejnych rocznic ślubu. Nazwy te świadczą o okresach życia we dwoje. Sugerują, które z nich są piękne (kwiatowa, brylantowa), mocne (spiżowa), a które delikatne (kryształowa).

 16 października 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej odbyła się uroczystość Złotych Godów – jubileusz par z 50-letnim stażem  małżeńskim.

Przybyłych na uroczystość jubilatów powitała szefowa USC Zofia Bocek. Powitała dostojnych jubilatów, a także zaproszonych gości: burmistrza Błażowej Zygmunta Kustrę, przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Kocoja, dyrektora GOK Zbigniewa Nowaka i redaktor naczelną „Kuriera Błażowskiego” Danutę Heller. Na uroczystość zaproszono 11 par małżeńskich.

Więcej w 141 numerze Kuriera Błażowskiego.

[red]