Projekt polegał na utworzeniu w bibliotece kawiarenki internetowej dla seniorów, w której osoby starsze mogły w dogodnych dla siebie warunkach oswajać się z komputerem i opanowywać umiejętności obsługi komputera i Internetu. Celem projektu była aktywizacja i integracja środowiska seniorów gminy Błażowa, podniesienie ich kwalifikacji w zakresie obsługi komputera, zmiana świadomości i podejścia seniorów do komputera i Internetu, zwiększenie aktywności osób starszych, przybliżenie seniorom nowoczesnych systemów komunikacji oraz zmotywowanie do działań na rzecz środowiska lokalnego. W ramach projektu prowadzono także zajęcia z dziećmi z użyciem materiałów takich jak: gry planszowe, farby, kredki i innych przyborów plastycznych.

Uczestnicy odnieśli się do projektu bardzo entuzjastycznie – zarówno dorośli, jak i dzieci. Wystosowali na łamach „Kuriera Błażowskiego” następujące podziękowanie: Bardzo dziękujemy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Błażowej za zorganizowanie kursu komputerowego dla emerytów, za czas spędzony w przyjaznych murach biblioteki. Zarząd Polskiego Związku Emerytów w Błażowej Zainteresowanie kursem przerosło oczekiwania organizatorów – zgłosiła się większa liczba uczestników, niż byliśmy w stanie przyjąć.

Efektem zrealizowanego projektu było powstanie w bibliotece kawiarenki internetowej dla seniorów, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Jest to również miejsce spotkań towarzyskich i międzypokoleniowych, gdzie osoby starsze w dogodnych dla siebie warunkach pozyskują wiele ciekawych informacji oraz pogłębiają dotychczasową wiedzę i zainteresowania. Dzięki projektowi udało się pokonać w seniorach bariery i lęki związane z korzystaniem ze sprzętu komputerowego, a w rezultacie działania te zapobiegały wykluczeniu społecznemu osób starszych z dostępu do nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacyjnych.

Zmienił się wizerunek biblioteki: nie jest już ona utożsamiana z miejscem, w którym nic się nie dzieje, które odstrasza nudą. Inicjatywa biblioteki spotkała się z oddźwiękiem i aprobatą. Seniorzy dopytują się o termin następnego kursu. Dotychczasowi uczestnicy korzystają z naszych komputerów.

Uczestnicy projektu, głównie seniorzy upatrują w bibliotece wiarygodnego partnera do swej działalności. Proponują np. utworzenie przy bibliotece Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chętnie przychodzą do biblioteki, żeby wspólnie obejrzeć wybrany film. Dzięki projektowi udało się udowodnić, że biblioteka jest w stanie sprostać wymogom chwili i pracować z różnymi partnerami.

Najbardziej jesteśmy zadowoleni ze współpracy z uczestnikami projektu a zwłaszcza z emerytami, z tego, że do nich dotarliśmy. Cieszymy się, że komputer nie jest dla nich strasznym urządzeniem.

Już jesteśmy umówieni na kolejne kursy w bibliotece.

Musimy zorganizować więcej stanowisk komputerowych, gdyż chętnych do korzystania z kursu i kawiarenki internetowej przybywa.

Więcej zdjęć w galerii.

Anna Heller