JUBILEUSZOWO W BŁAŻOWEJ

Listopadowy deszcz nie przeszkodził przybyć zaproszonym gościom i sympatykom  KURIERA BŁAŻOWSKIEGO  6 listopada 2016 r. na jubileusz jego 25-lecia do Błażowej, gdzie mury Gimnazjum Publicznego  im. Anny Jenke otworzyły swe podwoje na tę okoliczność, uświetniając całość spotkania popisami artystycznymi w wykonaniu wychowanków tejże placówki pod kierunkiem Andrzeja Szula, jak i też kapeli ludowej z Futomy.

O samym Kurierze Błażowskim dużo byłoby pisać, jak to już uczynili w jego 152. numerze, składając jednocześnie gratulacje na ręce redaktor naczelnej Danuty Heller takie postaci jak chociażby Zbigniew Domino, Zdzisława Górska, prof. Kazimierz Ożóg, ks. prof. Jan Twardy i wielu innych, w tym również członkowie zespołu redakcyjnego tegoż pisma.

Pozwolę sobie posłużyć się słowami prof. dr hab. Kazimierza Ożoga, który - jak sam przyznaje, od wielu lat jest wiernym czytelnikiem Kuriera Błażowskiego  i  ocenia go bardzo wysoko, gdyż łączy ono sprawy lokalne i ogólne, a różnorodność tematyczna potrafi zadowolić nawet najbardziej wybrednych odbiorców. To jedno z najlepszych pism lokalnych na Podkarpaciu. Prof.  K. Ożóg  brał również udział w tejże uroczystości i podczas swej wypowiedzi, i tu pozwolę sobie również przytoczyć jego słowa, określił, że KB jest hymnem na całość Błażowej. Zbiorową mową wspólnoty w budowaniu radości jako postawy i odpowiedzi na dobro. A dziś radość jest wielka, gdyż „Kurier” świętuje swoje srebrne gody. Ta radość jest również solą tej ziemi. To jest czasopismo, które buduje wspólnotę i jest bardzo ważne dla niej.

Nie zapomniano na spotkaniu o przypomnieniu osób, które odeszły, a które tworzyły zespół redakcyjny, a to m. innymi Jana Grabosia (2015) i Zbigniewa Nowaka (2016).

Podczas tej uroczystości nie zabrakło wielu znamienitych gości, jak chociażby Stanisława Kruczka – członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, ks. prof. Jana Twardego,  ks. Marcina Grabosia, wcześniej wspomnianego prof. Kazimierza Ożoga, dra Andrzeja Jagusztyna, Prezesa Rzeszowskiego Oddziału ZLP Mieczysława Arkadiusza Łypa.

Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój  podjął  się prowadzenia tej  uroczystości, która nie odbyła by się, gdyby nie sponsorzy, którzy i tym razem nie zawiedli oferując wsparcie zarówno finansowe jak i rzeczowe, i którym złożono podziękowania:

Panu Jerzemu Kmiotkowi, prezesowi Gospodarki Komunalnej, Panu Mariuszowi Królowi, prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Błażowej, Panu Doktorowi Piotrowi Compale, dyrektorowi Centrum Medycznego PROMEDICA, Panu Wiesławowi Wolskiemu, prezesowi Zarządu GSH-P. Wsparcia udzielili też: Pan Henryk Nawłoka -  przedsiębiorca, Pan Andrzej Chlebek - właściciel restauracji Stary Bank, Pan Grzegorz Woźniak – właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Błażowiak”, pani Anna Chlebek – dyrektor CARITAS w Kąkolówce, Pani Marta Bator, dyrektor Przedszkola Publicznego w Błażowej, Panie Anna Heller i Danuta Hamerla, pracownice błażowskiej biblioteki, Panowie Tadeusz Woźniak i Jan Kruczek – KLIMA Błażowa. Panie ze Stowarzyszenia Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej. Pani Dyrektor Gimnazjum Publicznego Marii Kruczek i pracownikom kuchni, Paniom Ewelinie Olszowy i Kindze Wielgos – pracownicom Urzędu Miejskiego, za pomoc w organizacji imprezy.

Jak się dowiedziałam, imprezę sponsorował także Urząd Marszałkowski.

Na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć nazwiska osób, które tworzą obecnie zespół redakcyjny KB:  Danuta Heller – redaktor naczelna, Alicja Budyka, Małgorzata Kutrzeba, która komentowała obszerną prezentację slajdów przygotowaną przez Jakuba Hellera, również członka zespołu redakcyjnego, Anna Heller, Ewelina Szumska, Zdzisław Chlebek,  Augustyn Rybka, Maciej Pałac, Jerzy Kocój,  Józef M. Franus.

Przed laty „KB” redagowali: Stanisław Koczela – b. prezes Towarzystwa Miłośników  Ziemi Błażowskiej, Agata Faraś, Jan Rabczak, Józef Kowal, Jan Chlebek, Robert Wójciak, Robert Złamaniec, Kinga Wielgos,  Stefania Dyło.

Zaś z „KB’’ współpracują: Mieczysław A. Łyp, dr Hanna Krupińska-Łyp, dr Anna Niewolak, dr Edward Marszałek, Adam Decowski,  Dorota Kwoka, ks. Marcin Graboś, Zdzisława Górska,  Jan Tulik,  Jadwiga Kupiszewska,  Ewelina Olszowy, Arkadiusz Niestrój,  ks. prof. Jan Twardy, prof. Kazimierz Ożóg.

Nie zabrakło na spotkaniu kwiatów i listów gratulacyjnych kierowanych na ręce redaktor naczelnej Danuty Heller, w tym  również od naszego Stowarzyszenia NASZ DOM RZESZÓW.

Pozwolę sobie przytoczyć treść jednego niecodziennego, a kierowanego na ręce burmistrza Błażowej:

 

 „Dziękuję to najcudowniejsze słowo, jakie można wypowiedzieć albo napisać. Za każdym razem, gdy ktoś mówi: dziękuję, świat staje się piękniejszy”.

 

(MacFarlane)

Pan Jerzy Kocój

członek zespołu redakcyjnego

„Kuriera Błażowskiego”

 

Chlubimy się faktem, że od 2000 roku do chwili obecnej redaguje Pan z nami czasopismo samorządu gminy Błażowa „Kurier Błażowski”. Rubryka stała Pańskiego autorstwa „Lekarz weterynarii radzi” była bardzo ceniona przez czytelników, gdyż przynosiła wiele praktycznych porad.

Kibicowaliśmy Panu w kolejnych etapach samorządowej drogi – jako radnemu i przewodniczącemu Rady Miejskiej, a obecnie burmistrzowi Błażowej VII kadencji. Pomimo wielu obowiązków, nadal znajduje Pan czas na pracę redakcyjną, redagując stałą rubrykę „Z kalendarza burmistrza” i pisząc inne teksty.

Dziękujemy za współpracę. Życzymy satysfakcji z pracy zawodowej i społecznej oraz dużo zdrowia.

Zespół redakcyjny „Kuriera Błażowskiego”.

 

Po części oficjalnej rozmowy kontynuowano przy stole zastawionymi swojskim jadłem. Pierogi, gołąbki, sałatki, kapuśniaki, ciasta, futomski bulwiok czarowały smakiem, zapachem i wyglądem. Cieszyły się wzięciem zaproszonych gości.

Gdyby mi przyszło jednym zdaniem określić charakter tego czasopisma, to powiem, że jest ono niczym kronika Błażowej i jej okolic, po którą zawsze możemy sięgnąć.

Z serdecznym uściskiem dłoni dla całego zespołu redakcyjnego -

Dorota Kwoka

Więcej zdjęć w galerii - kliknij tutaj.