Jak co roku, członkowie oraz sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego z terenu gminy Błażowa zebrali się na tradycyjnym spotkaniu noworoczznym. Impreza miała miejsce 7 stycznia 2017 r. w pięknie odremontowanej remizie strażackiej OSP w Futomie. Pomimo gigantycznego mrozu, który zawitał na nasze piękne tereny Podkarpacia, goście dopisali i nie zważali na chłód.

Członków organizacji, sympatyków i zaproszonych gości serdecznie powitała sołtys Futomy, a zarazem radna Rady Miejskiej i prezes Zarządu Miejsko - Gminnego PSL w Błażowej Małgorzata Drewniak. Zwracając się do zebranych powiedziała:

 „W imieniu własnym i Zarządu Miejsko- Gminnego PSL w Błażowej serdecznie witam gości, koleżanki i kolegów na kolejnym spotkaniu noworocznym w nowym 2017 roku.

Witam:

– członka Zarządu Województwa Podkarpackiego pana Stanisława Kruczka,

- dyrektora Biura Zarządu Wojewódzkiego, prezesa Zarządu Powiatowego PSL Zbigniewa Micała,

- panią prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej Justynę Piekut,

- prezesa Zarządu PSL gminy Dynów pana Marka Kota,

- radnego Rady Powiatu Rzeszowskiego pana Stanisława Najdę z małżonką,

- Jerzego Wiśniewskiego z małżonką,

- dziekana Dekanatu Błażowa ks. prałata Jacka Rawskieigo,

- burmistrza Błażowej pana Jerzego Kocoja  z małżonką,

- delegata Podkarpackiej Izby Rolniczej pana Tadeusza Kuśnierza z małżonką,

- Zarząd Gminny Związku Młodzieży Wiejskiej w Błażowej,

- byłego prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego PSL Jana Kocoja,

- pana Józefa Szczepańskiego,

- prezesa Gminnej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej  w Błażowej pana Wiesława Wolskiego z małżonką,

- prezesa Gospodarki Komunalnej w Błażowej pana Jerzego Kmiotka z małżonką,

- członków zespołu redakcyjnego „Kuriera Błażowskiego” - Annę i Jakuba Hellerów i  Augustyna Rybkę,

- panią prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej Małgorzatę Kutrzebę z mężem,

- przewodniczącego Rady Miasta Pana Czesława Cyrana i sołtysów gminy Błażowa - panie Krystynę Synoś, Grażynę Sowę, panów Adama Sapę i Wojciecha Mochę,

- przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich panie Annę Słupek, Zenonę Mokrzycką i  Krystynę Szczoczarz,

- panie ze Stowarzyszenia Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej,

- prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP pana Romana Łach z małżonką, prezesa Pawła Kruczka i wszystkich druhów,

- witam zespół muzyczny COWERS, który uświetni nasze spotkanie,

- witam lokalnych przedsiębiorców,

- wszystkich członków i sympatyków PSL.

Dziękuję Zarządowi  Gminnemu PSL: Grażynie Sowie, Annie Karnas, Dominice Kiełboń, Wojciechowi Chochrekowi, Pawłowi Kruczkowi, Stanisławowi Chuchli, Jerzemu Kocojowi, Sławomirowi Kowalowi, Robertowi Pleśniakowi, Tadeuszowi Kuśnierzowi, Januszowi Szpali i Stanisławowi Cagowi za współorganizację dzisiejszego spotkania oraz serdecznie dziękuję paniom obsługującym dzisiejszą uroczystość.

Drodzy zebrani,  dzisiejsze spotkanie jest okazją do złożenia sobie nawzajem z serca płynących życzeń noworocznych oraz do wspólnej zabawy. Niech Nowy Rok przyniesie nam radość i zadowolenie, niech dopisuje zdrowie i miłość w rodzinach, Życzmy sobie, aby był to czas pokoju i dobra.

 Życzę wszystkim miłego wieczoru”.

Po powitaniu wszystkich gości głos zabrał burmistrz Błażowej Jerzy Kocój. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że spotkania takie są okazją do podsumowania minionego roku, skłaniają do refleksji nad tym, co już za nami, a także nad tym, co nas czeka w tym nowo rozpoczętym roku.

Witając Nowy Rok życzył wszystkim zebranym gościom dużo zdrowia, spokoju, pogody ducha. Stwierdził, że rok 2016 to rok udany i bogaty w inwestycje, które mieszkańcy znają z autopsji, mogą śledzić na kartach „Kuriera Błażowskiego” i na stronach Facebooka. Dziękował radnym, a przede wszystkim przewodniczącemu Rady Miejskiej Jurkowi Farasiowi za miłą współpracę, licząc na kolejny udany rok 2017.

Następnie głos zabierali Stanisław Kruczek, Stanisław Najda i Zbigniew Micał składając wszystkim najlepsze życzenia.

Ksiądz dziekan Jacek Rawski przy dźwiękach kolędy ,,Wśród nocnej ciszy” pobłogosławił opłatki, którymi zebrani połamali się przekazując sobie wiele serdecznych i ciepłych słów. Po fali gorących życzeń wszyscy biesiadnicy zasiedli do pysznego obiadu poprzedzonego tradycyjną lampką szampana. W końcu przyszedł czas na wyczekiwane tańce - goście ruszyli w tany i bawili się do późnych godzin wieczornych. Przy dźwiękach muzyki i wesołych rozmowach wszyscy uczestnicy zapomnieli o temperaturze, która z godziny na godzinę spadała w dół i mroziła wszystko za oknem. Futomska remiza w ten wieczór tętniła życiem. Uważam, że takie spotkania integrują społeczność, łączą pokolenia ponieważ w uroczystości brali udział zarówno starsi jak i najmłodsi mieszkańcy gminy.  Z naszej strony chciałabym podziękować Pani Małgosi za zaproszenie redakcji „Kuriera Błażowskiego”. Przyznam, że pierwszy raz miałam okazję uczestniczyć w tej uroczystości. Zorganizowanie takiego spotkania kosztuje sporo trudu i pracy wielu osób, ale przy dobrej organizacji i zaradności Pani Sołtys, imprezy po prostu udają się i pozostają miłym wspomnieniem. Do siego Roku!

Więcej zdjęć w PDFie - kliknij tutaj.

Anna Heller