Każdy jubileusz to znaczący czas w historii, czas życia kilku pokoleń. To z pewnością powód do dumy, do licznych wspomnień, ale także do godnego świętowania w gronie znajomych i zaproszonych gości.

 1 lipca 2018 r. okazję do obchodzenia jubileuszu miały dwie organizacje w naszej miejscowości. 80 lat działalności świętowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątkowej, natomiast 55 lat jubileuszu przypadło Kołu Gospodyń Wiejskich w Piątkowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 11:00 w kościele parafialnym w Piątkowej, na której zgromadziły się poczty sztandarowe i delegacje jednostek OSP z całej gminy, zaproszeni goście, mieszkańcy wsi oraz gospodarze, czyli druhny i druhowie z miejscowej OSP oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Pododdziały strażaków wprowadzone zostały do kościoła przez dowódcę uroczystości – komendanta gminnego OSP w Błażowej dha Macieja Pałaca. Mszę Świętą w intencji strażaków i gospodyń odprawił ks. proboszcz Stanisław Śliwa.

Około godziny 12:00 na czele z pocztami sztandarowymi, w paradnym szyku wszyscy przemaszerowali pod remizę strażacką, gdzie na odnowionym placu manewrowym odbyła się dalsza część jubileuszów. Podniosła część rozpoczęła się od meldunku dowódcy uroczystości dha Macieja Pałaca, podniesienia flagi państwowej i odśpiewania hymnu Polski. Prowadzeniu tej części uroczystości przewodził dh Leszek Wilk. Następnie głos zabrał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątkowej dh Piotr Jurek. Rozpoczynając wystapienie podziękował wszystkim, którzy swoją postawą i zaangażowaniem pracowali, aby stworzyć osiemdziesięcioletnią i pięćdziesięciopięcioletnią historię. Podziękował za pomoc i wsparcie mieszkańcom Piątkowej, a także wszystkim sponsorom i darczyńcom. Następnie zaproponował, aby minutą ciszy uczcić pamięć wszystkich zmarłych, wyrażając tym ich wkład i zaangażowanie w funkcjonowanie OSP i KGW w Piątkowej, co zebrani na uroczystości uczynili. Dh Piotr Jurek przywitał także poczty sztandarowe wraz z delegacjami jednostek z terenu gminy oraz zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Harcie, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Piątkowej oraz zaproszonych gości, wśród których byli: marszałek województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek, przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie młodszy brygadier Bogdana Bar, burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, ks. proboszcz Stanisław Śliwa, dyrektor GOK w Błażowej Andrzej Wróbel, przedstawicielki Zarządu Gminnego KGW w Błażowej – panie: Joanna Ślęp, Krystyna Szczoczarz i Anna Słupek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jan Kucaj, prezes Związku OSP w Błażowej dh Roman Łach, komendant gminny Związku OSP RP w Błażowej dh Maciej Pałac, radny Rady Miejskiej dh Ryszard Wyskiel, sołtys wsi Piątkowa Wojciech Mocha, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piątkowej Elżbieta Wyskiel, przedstawiciel Podkarpackiej Izby Rolniczej Tadeusz Kuśnierz oraz sponsorzy: właściciel firmy KLIMA Jan Kruczek, właściciel firmy DACHPOL Józef Wilk oraz właściciel firmy JAN MALARZ Jan Barański.

Każdy jubileusz swoją specjalną formułą obejmuje także przedstawienie rysu historycznego. W niedzielnej uroczystości przedstawicielka OSP Piątkowa druhna Wiktoria Patrońska przedstawiła opracowaną przez dh Piotra Jurka Historię OSP Piątkowa.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Piątkowej pani Zofia Wielgos, która przedstawiła Historię KGW w Piątkowej.

Uroczystość jubileuszowa stała się okazją do podziękowania strażakom i kobietom z Koła za ich wieloletnią służbę oraz do wręczenia medali i odznaczeń. Był to także dobry moment, aby podziękować wszystkim zasłużonym dla rolnictwa, którym przyznano Medal Izydora Oracza – patrona rolników.

Podniosła chwila wręczenia odznaczeń została rozpoczęta od uhonorowania Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” dh Aleksandra Drewniaka. Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druhów: Józefa Wilka, Jana Pępka, Jana Sieńko, Ryszarda Wyskiela s. Mieczysława i Andrzeja Pępka. Brązowym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie: Leszek Wilk i Łukasz Szweter. Odznakę „Strażak Wzorowy” wręczono druhom: Gerardowi Wesołowskiemu, Januszowi Wilkowi, Wojciechowi Wyskielowi s. Ryszarda oraz Wojciechowi Hamerli. Odznaczenia wręczyli dh Jan Kucaj - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i burmistrz Błażowej Jerzy Kocój.

Odznakę „Za Wysługę Lat” otrzymali druhowie: Józef Dziepak, Antoni Kiszka

i Zdzisław Świst (65 lat), Tadeusz Makara i Władysław Makara (60 lat), Józef Bosak, Julian Drewniak, Zbigniew Kwaśny i Mieczysław Wyskiel (55 lat), Józef Szweter i Adolf Wyskiel (50 lat), Aleksander Drewniak, Józef Piech i Jan Sieńko (45 lat), Julian Sieńko i Marian Wyskiel (40 lat), Józef Groszek, Adam Pępek, Lesław Pępek, Marek Sieńko, Ryszard Wyskiel s. Mieczysława, Ryszard Wyskiel s. Jana i Józef Wilk (35 lat), Wiesław Drewniak, Janusz Groszek, Andrzej Pleśniak, Andrzej Wesołowski, Wiesław Wyskiel i Wojciech Wyskiel s. Andrzeja (30 lat), Tadeusz Kruczek, Andrzej Pępek, Jan Pępek, Stanisław Sieńko i Jan Szura (25 lat), Janusz Czarnik i Robert Wielgos (20 lat), Bogusław Dziepak, Zbigniew Pępek i Andrzej Wyskiel (15 lat). Odznaczenia wręczyli: prezes Związku OSP w Błażowej –
dh Roman Łach oraz marszałek województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek.

Zarząd OSP w Piątkowej w dowód uznania za współpracę i pomoc w realizacji celów statutowych złożył podziękowania radnemu Rady Miejskiej w Błażowej dh Ryszardowi Wyskielowi i przewodniczącej KGW w Piątkowej Pani Zofii Wielgos. Pamiątkowe dyplomy wręczyli prezes honorowy dh Lesław Pępek i naczelnik honorowy dh Adam Pępek.

Nagród również nie brakowało w Kole Gospodyń Wiejskich. Dyplomy za działalność w upowszechnianiu kultury i kultywowanie tradycji ludowych w Piątkowej otrzymały panie: Grażyna Sieńko, Zofia Szweter, Zofia Pleśniak, Teresa Wilk, Julia Wyskiel, Bożena Kiszka, Agnieszka Wielgos i Zofia Pępek. Podziękowania i kwiaty otrzymały także byłe przewodniczące KGW w Piątkowej: Józefa Sieńko, Czesława Drewniak, Teresa Piech, Zofia Kruczek i Julia Wyskiel. Za szczególne zasługi w rolnictwie, Medal Izydora Oracza otrzymali: Czesława Drewniak, Bronisława Barańska, Irena Jurek, Zofia Kiszka, Janina Magda, Józef Dziepak, Adolf Wyskiel, Tadeusz Makara, Józef Bosak, Zdzisław Świst
i Aleksander Drewniak. Odznaczenia wręczył przedstawiciel Podkarpackiej Izby RolniczejTadeusz Kuśnierz oraz burmistrz Błażowej Jerzy Kocój.

Po tej podniosłej uroczystości życzenia i gratulacje dla Jubilatów składali zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe wszystkich szczebli, organizacje pożarnicze i inni. Na ręce prezesa dha Piotra Jurka i przewodniczącej KGW – Zofii Wielgos składano podziękowania za pracę na rzecz społeczności lokalnej, czego wyrazem były wręczane grawertony, kwiaty i prezenty. Po części oficjalnej jubileuszu przewodnicząca Zofia Wielgos zaprosiła wszystkich na wspólne biesiadowanie przy suto zastawionych stołach,  przygotowanych dzięki kulinarnym zdolnościom sołtysa Piątkowej Wojciecha Mochy. Podczas poczęstunku czas umilał zespół muzyczny Contra, który w większości stanowią miejscowi strażacy.

 

Aleksandra i Elżbieta Wyskiel