27 czerwca 2018 r. w Białce odbyło się poświęcenie nowo wybudowanej Groty NMP z Lourdes. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. dziękczynną z udziałem księży: dziekana Jacka Rawskiego, Kazimierza Batora, Jana Twardego i Henryka Rzeźnika. Mszę św. celebrował ks. Jacek Rawski.

W homilii do wiernych ks. prof. Jan Twardy powiedział m. in.:

,,Około 60 lat temu, kiedy byłem w WSD w Przemyślu, codziennie podczas obiadu wyznaczeni klerycy czytali głośno dla obecnych przy stole interesujące książki. Taką książką, która na trwałe pozostała mi w pamięci była pieśń o Bernadecie. Jej autor opowiada o tym, jak Matka Boża objawiła się 14-letniej dziewczynce w Lourdes we Francji. W czasie tych objawień Bernadeta dowiedziała się, kim jest niezwykle piękna Pani.

W ciągu 50 lat kapłaństwa żywo interesowałem się tymi objawieniami, ale dopiero w 1984 r. byłem pierwszy raz w Lourdes, które zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Drugi raz byłem w Lourdes w poprzednim roku. Od szeregu lat dojrzewało we mnie pragnienie, aby koło kościoła w Białce wybudować Grotę Matki Bożej z Lourdes. Nie chciałem jednak obciążać wydatkami nikogo z tutejszych mieszkańców. Tak też się stało, nie robiliśmy żadnej składki w tym celu. Nadarzyła się jednak dobra okazja, gdyż podczas pobytu w Austrii, kiedy zastępowałem proboszcza, inżynier Antoni Burger człowiek głęboko wierzący, w ciągu kilku lat ofiarował mi znaczną sumę euro. Nie przyjąłem tych pieniędzy dla siebie, ale w całości przeznaczyłem je na wybudowanie Groty. Kiedy powiedziałem o mojej decyzji Panu Inżynierowi, bardzo się ucieszył.

Do budowy groty dołączyłem także mój wkład materialny i chętnie poświęciłem sporo czasu, wyjazdów itd. Dopomogło też wielu ludzi, gdyż nie wystarczyłyby pieniądze otrzymane od Pana Inżyniera.  

Mogę powiedzieć, że Matka Boska z Lourdes dopomogła mi w realizacji podjętego zamierzenia. Odczuwałem też wyraźne wstawiennictwo św. Bernadety. Kilka lat temu zakupiłem figury. Dłużej trwało poszukiwanie budowniczych, było ich trzech, ale dzięki informacji ks. prałata Kazimierza Batora z Kąkolówki nawiązałem kontakt z panem Bogumiłem Gancarczykiem, który mieszka w Tyczynie, a pochodzi z Woli Kąkolowskiej.  Pan Bogumił wybrał piękny kamień i wykazał się szczególnym talentem artystycznym przy budowie tej Groty. Mówimy, że dzieło chwali mistrza. I tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Bogumiłowi za to wielkie dzieło wzniesione na chwałę Bożą.

Tu pragnę zaznaczyć, że podczas budowy groty wielką pomoc okazali następujący dobroczyńcy i ofiarodawcy, którym serdecznie dziękuję.

Dziękuję Panu inżynierowi Antoniemu Burgerowi z Windischgarsten, alpejskiej miejscowości w Austrii, za udzielenie mi pomocy finansowej, którą w całości przeznaczyłem na wybudowanie Groty. Dziękuje mu za przykład wiary i głębokiej troski o Kościół. 

Z głębi serca dziękuję ks. prałatowi Kazimierzowi Batorowi z Kąkolówki za informacje i wskazanie na budowniczego z Tyczyna.

Proboszczowi z Klęczan koło Biecza, ks. kanonikowi, mgr. Henrykowi Rzeźnikowi za ofiarowanie 5000 zł. na budowę Groty.

Serdecznie dziękuję Pani mgr Magdalenie Sowie za wielką pomoc w przygotowaniach do budowy groty.

Na szczególne podziękowanie i pochwałę zasłużył Pan sołtys Mieczysław Jamioł,  za dokonanie wykopu po fundament, wywóz ziemi, przywóz płynnego cementu z Futomy, częściową opłatę za cement i codzienne dostarczanie wody, przywożenie jej w beczkowozie na miejsce budowy. Dziękuje także za ufundowanie do groty wazonów z kwiatami.

Kolejnym dobroczyńcą jest pan Józef Ustrzycki, który bezpłatnie przywiózł biały kamień z kamieniołomu koło Kłodzka, co mogło kosztować blisko 1500 zł.

Podziękowanie należy się również Januszowi Jamrozowi za użyczenie podnośnika, widlaka, do przesunięcia wielkich i ciężkich bloków kamiennych. Na podziękowanie zasłużył również Daniel Fornal, który przez wiele dni pomagał Panu Gancarczykowi w pracy przy budowie.

Pragnę także wyróżnić pana Stanisława Batora wieloletniego Przewodniczącego Rady Duszpasterskiej w Białce, zasłużonego dla Kościoła i naszej miejscowości. Żywo interesował się on budową Groty i na różny sposób wspomagał swoją wiedzą i radą, służąc zarówno mnie, jak i budowniczemu Groty.

Dziękuję również Panu Krzysztofowi Kocórowi z Hermanowej za zainstalowanie dobrze zaprojektowanego i  funkcjonalnego oświetlenia elektrycznego, które bardzo upiększa Grotę wieczorem i w godzinach nocnych. Dziękuje także Krzysztofowi  Jamrozowi  za udzielona pomoc w połączeniu groty z przewodami elektrycznymi.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania wiekopomnego dzieła składam serdeczne Bóg zapłać. Niech Matka Najświętsza wyprasza Wam nowe łaski u Syna, a św. Bernadeta poprowadzi was do Maryi. Naśladujcie ją w miłości do Boga i do ludzi”.

Następnie wszyscy parafianie między innymi dziewczynki sypiące kwiaty, które w tym roku przystąpiły do pierwszej Komunii św. wzięli udział w procesji eucharystycznej wokół kościoła.

Kolejną częścią uroczystości było poświęcenie groty przez ks. prałata  Jacka Rawskiego. Ksiądz Jan Twardy życzył wszystkim, aby Grota pobudzała do wiary i modlitwy, zachęcał do częstego odwiedzania jej, zachęcał, by przysiąść na ławeczce, która stoi tuż obok, do zawierzenia NMP.

Na zakończenie odśpiewane zostały wszystkie zwrotki znanej pieśni ,,Po górach dolinach”. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Groty, bo jest wyjątkowa, szczególnie wieczorem gdyż jest pięknie oświetlona. Mieszkańcy Białki na pewno są dumni z takiego daru, który otrzymali od swojego rodaka Księdza Profesora Jana Twardego, który bardzo kocha swoja rodzinną wieś i chce zostawić po sobie cząstkę siebie.

Anna Heller