Tradycyjnie jak co roku, w pierwszą niedzielę września odbyły się dożynki gminne. To święto wszystkich rolników i forma podziękowania za tegoroczne zbiory, a jednocześnie prośba o pomyślność w latach następnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Parafialnym w Błażowej w intencji rolników, w której oprócz nich udział wzięli zaproszeni goście oraz parafianie. Mszę św. odprawił ksiądz dziekan Jacek Rawski w koncelebrze ks. Jana Czai z parafii Futoma oraz księdza z Kazachstanu. Po zakończonym nabożeństwie barwny korowód prowadzony przez orkiestrę dętą, na czele ze starostami dożynek, delegacjami wieńcowymi oraz wszystkimi uczestnikami mszy św. udali się na stadion sportowy Błażowianki.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry burmistrz Błażowej Jerzy Kocój jako gospodarz gminy i tegorocznych uroczystości przywitał serdecznie starostów dożynek Państwa Małgorzatę i Janusza Szpalów z Błażowej Dolnej oraz starostów z poprzednich lat, jak również wszystkich rolników, zaproszonych gości oraz wszystkich pozostałych uczestników. Swoją obecnością zaszczycili: Stanisław Kruczek - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Józef Jodłowski - starosta rzeszowski oraz wielu przedstawicieli reprezentujących instytucje branży około rolniczej, przedsiębiorcy i samorządowcy. W swoich wystąpieniach nawiązywali do ciężkiej pracy rolników, którzy nie zawsze za swój trud są właściwie wynagradzani, dziękowali za zaangażowanie i przywiązanie do ziemi i życzyli, by nigdy na naszych stołach nie zabrakło chleba.

Kolejnym punktem uroczystości dożynkowych było uhonorowanie Pani Zofii Wielgos z Piątkowej Honorową Odznaką Św. Izydora Oracza za zasługi w rolnictwie i pracy społecznej, przyznaną przez Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej. Udekorowania dokonali pan Jerzy Bator, wiceprezes PIR oraz pan Jerzy Kocój, burmistrz Błażowej. Podniosłym punktem było przekazanie przez starostów dożynek Państwa Małgorzatę i Janusza Szpalów pięknego bochna chleba upieczonego z tegorocznej mąki na ręce burmistrza wraz z życzeniami, a następnie podzielenie go i częstowanie wszystkich uczestników uroczystości.

To święto było okazją do zaprezentowania się Zespołu Obrzędowego ,,Futomianie" z tematycznym obrzędem „Wieńcowiny". Barwne widowisko ukazuje stary zwyczaj powrotu żeńców z pola do domu gospodarzy, gdzie zostali przyjęci i ugoszczeni przez nich w podziękowaniu za zakończenie żniw. W domu jest wesoło gra muzyka są tańce i gościna. Przedstawienie bardzo podobało się publiczności, za co artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Jak święto plonów, to tradycyjnie prezentacja przygotowanych przez przedstawicieli poszczególnych sołectw wieńców dożynkowych. Te piękne dzieła wykonane z wielkim kunsztem z tegorocznych plonów zbóż, ziół i kwiatów przyciągały wzrok wszystkich uczestników. Zanim dokonano ceremonii ich prezentacji i przekazania poszczególnym instytucjom działającym w sferze rolnictwa, zostały ocenione przez jury powołane przez organizatora w dwóch kategoriach: „Tradycyjny wieniec dożynkowy” oraz „Współczesny wieniec dożynkowy” (prezentacja konkursowa poniżej).

Część artystyczna rozpoczęła się występem  Grupy Obrzędowej im. Marii i Józefa Dziedziców z Trzciany, która wraz z kapelą ludową przedstawiła suitę tańców rzeszowskich. Barwne stroje oraz żywiołowe tańce ze znanymi przyśpiewkami zostały nagrodzone brawami przez publiczność. W kolejnej części programu na scenie zainstalowała się grupa muzyków z ukraińskiego zespołu folkowego ,,Na Drabini". To ukraiński, a zarazem bieszczadzki lub jak kto woli bojkowski kwartet utalentowanych muzyków, który już od kilku lat koncertuje w naszym kraju. Wykonali tradycyjną ludowa muzykę ukraińską, i polską, folk, muzykę taneczną oraz jazz. Podczas ich koncertu zabrzmiały znane ukraińskie oraz polskie utwory, często nawiązujące do naszych pięknych Bieszczad.

Na zakończenie części koncertowej przy blasku kolorowych reflektorów na deski błażowskiej sceny z góralskim przytupem weszli długo oczekiwani artyści z zespołu ,,BACIARY" prezentując wspaniałą muzykę taneczną w połączeniu z folklorem góralskim. W tym czasie płyta stadionu zapełniła się po brzegi. To był koncert, jakiego Błażowa nie widziała do tej pory.  Z góralami z Zakopanego i Poronina bawiły się tłumy mieszkańców i przybyłych gości z odległych stron. Gminną imprezę dożynkową przy dźwiękach zespołu Contra zakończyła wspólna zabawa taneczna. Podczas tegorocznych dożynek tradycyjnie nie zabrakło wystawców rękodzieła ludowego, producentów zdrowej żywności, wystawców sprzętu rolniczego, jak również atrakcji dla dzieci.

Kierujemy szczególne podziękowania do przedstawicieli poszczególnych grup wieńcowych za przygotowanie przepięknych wieńców. Dziękujemy sponsorom, służbom OSP z Błażowej oraz policji, paniom z jury,  pracownikom GOK, władzom i pracownikom samorządu gminnego, paniom z Gimnazjum Publicznego oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji gminnych dożynek.

 Wsparcie finansowe oraz rzeczowe - Gminne Dożynki 2018

 1. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
 2. Gminna Spółdzielnia Handlowo -Produkcyjna w Błażowej,
 3. Bank Spółdzielczy w Błażowej,
 4. MIX - Rafał i Robert  Chlebek,
 5. „CZYŚCIOCH" - Adam i Marian Słupek,
 6. ,,KLIMA "- Jan Kruczek i Tadeusz Woźniak,
 7. Gospodarka Komunalna w Błażowej,
 8. BRYD-MEBLE -  Zbigniew i Tadeusz Brydak,
 9. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Błażowej,
 10. „GROSZEK  - Danuta i Henryk Nawłoka,
 11. „INSTAL-TRANS" -  Krzysztof Bator,
 12. Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska,
 13. Skład Węglowy - Stanisław i Wiesław Kołodziej Błażowa,
 14. BRIMAT  Innowacje  - Dylągówka,
 15. Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Tarnobrzegu,
 16. „Szpala dachy" - Janusz Szpala
 17. Zakład Usług Budowlano - Transportowych Mazur Roman – Futoma,
 18. AGROCENTRUM w Błażowej,
 19. H.P.U ,,FAZA" - Grzegorz Synoś
 20. OST w Tyczynie.

 

Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój oraz dyrektor GOK Andrzej Wróbel serdecznie dziękują wszystkim sponsorom.

 

Andrzej Wróbel