„PRZYSTANEK HISTORII”- XII DNI FUTOMY ZA NAMI

XII Dni Futomy zostały przeniesione z połowy lipca na październik i  zostały połączone z odsłonięciem pomnika ku czci żołnierzy Armii Krajowej i członków organizacji Wolność i Niezawisłość, walczących, narażających życie i ginących za naszą wolność na terenie Obwodu AK- Rzeszów-Południe pod znamiennym hasłem „Przystanek historia”. Imprezę zaplanowano w połączeniu z uroczystym świętowaniem 100-lecia niepodległości Ojczyzny.

Wiosną br. ukonstytuował się Społeczny Komitet Powstania Pomnika, w skład którego weszli sołtys wsi i radna Małgorzata Drewniak jako przewodnicząca, wicemarszałek i członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej, mieszkaniec Futomy Janusz Maciołek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Futomie Zdzisław Chlebek, radna Gminy Błażowa i przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Kustra, prezes OSP Roman Łach, Helena Drewniak, radni Rady Sołeckiej w Futomie Anna Karnas, Jerzy Panek, Edward Wielgos i Tadeusz Kustra. Inicjatywę wsparł finansowo burmistrz Błażowej Jerzy Kocój i Rada Miejska z jej przewodniczącym Jurkiem Farasiem, a także rodzina ppłka Józefa Maciołka z profesor Grażyną Jeżewską- Witkowską i Władysławem Pankiem na czele jako Honorowy Komitet Budowy. W toku gorącej dyskusji o formie nowego pomnika i jego lokalizacji ustalono ostatecznie, że pomnik zostanie przeniesiony na przykościelny parking pod kościół Św. Walentego w Futomie. Jego odsłonięcie nastąpi w ramach uroczystych obchodów 100-lecia niepodległości.  Bryła pomnika zostanie odnowiona i usytuowana na nowym postumencie. Zmieniony zostanie napis na pomniku.

Istniejący napis głosił cyt.

 „Pomnik poświęcony żołnierzom Armii Krajowej i BCH poległym w latach 1939-1944 w walce z hitlerowskim okupantem, za wolność Ojczyzny, wystawiony został w 44. rocznicę zwycięstwa, a dokonali tego wdzięczni rodacy i towarzysze broni poległych.”

Był on nie do końca zgodny z faktami ponieważ, o ile na naszych terenach działała prężnie Armia Krajowa, to Batalionów Chłopskich tutaj nie było i zostały one sztucznie doklejone. Po rozwiązaniu AK rozwinęła aktywnie swoją działalność organizacja Niepodległość przekształcona później w Wolność i Niezawisłość, czyli WiN. Członkowie Komitetu podjęli słuszną decyzję o zmianie napisu zgodnie z faktami historycznymi  i umieszczenie słów o treści cyt:

 „Żołnierzom Armii Krajowej i WiN-u walczącym i poległym o wolność ojczyzny”. Jest to dar naszym bohaterom, którzy poświęcili zdrowie  i życie w obronie naszej ojczyzny.

Pracami poświęconymi przygotowaniu miejsca pod nową lokalizację pomnika, przygotowanie postumentu pod bryłę,  odnowieniu i przeniesieniu  bryły spod remizy zajęli się aktywnie sołtys M. Drewniak, G. Witkowska- Jeżewska i Wł. Panek.

Uroczystość rozpoczęła się w futomskiej podstawówce, gdzie otwarto okolicznościową wystawę, poświęconą lokalnym bohaterom z czasów I i II wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, wzbogaconej pracami plastycznymi uczniów oraz wystawą rzeszowskiego IPN-u „Młodzi dla Niepodległej”.

Zaproszeni goście, mieszkańcy wsi oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej z Błażowej Dolnej, gen. M. Boruty- Spiechowicza z Nowego Borku, Władysława Jagiełły z Błażowej wraz ze swymi dyrektorami, opiekunami i pocztami sztandarowymi z zainteresowaniem obejrzeli wystawę po oficjalnym jej otwarciu. Wszyscy obecni otrzymali biało czerwone kotyliony, przygotowane przez Panie ze Stowarzyszenia, młodzież i nauczycieli z futomskiej szkoły. Następnie gospodarze imprezy wraz z przybyłymi gośćmi w asyście futomskiej kapeli udali się na uroczystą Mszę św. do kościoła parafialnego. Oprawę duchową zapewnił ks. proboszcz Jan Czaja, który wraz z ks. rodakiem Romanem Kocajem koncelebrował Mszę św. i wygłosił homilię nawiązującą do tej jakże ważnej rocznicy, powiązanej z lokalnymi bohaterami walczącymi o naszą wolność. Po wyjściu ze świątyni przy akompaniamencie orkiestry dętej z Błażowej, w towarzystwie umundurowanej młodzieży, skupionej w Związku Strzeleckim im. J. Piłsudskiego z Rzeszowa, burmistrz J. Kocój, sołtys wsi M. Drewniak, prezes OSP R. Łach i dyrektor szkoły Z. Chlebek, profesor G. Witkowska-Jeżewska zaproszeni przez prowadzącego uroczystość dyrektora GOK Andrzeja Wróbla, dokonali symbolicznego odsłonięcia pomnika i przecięcia wstęgi. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. Jan Czaja. Pod odsłoniętym i poświęconym pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów upamiętniające naszych bohaterów w przededniu Święta Niepodległości. Dyrektor GOK w Błażowej Andrzej Wróbel – współorganizator uroczystości - przybliżył kulisy i okoliczności przeniesienia pomnika i zmiany jego napisu. Po odegraniu przez orkiestrę Mazurka Dąbrowskiego i Roty udaliśmy się wspólnie na plac przed remizę strażacką w towarzystwie umundurowanej młodzieży przy dźwiękach  błażowskiej orkiestry.

Po krótkim koncercie orkiestry dętej i wyprowadzeniu sztandarów, imprezę w imieniu organizatorów otworzyła sołtys Małgorzata Drewniak, która witając wszystkich uczestników stwierdziła:

„Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda powiedział: Jestem głęboko przekonany, że stulecie odzyskania niepodległości to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. Ogromnie zależy mi na tym, aby jubileusz stał się świętem całej polskiej wspólnoty i by każdy z nas, obywateli Rzeczypospolitej, czuł się zaproszony nie tylko do udziału w uroczystościach i innych wydarzeniach rocznicowych, ale przede wszystkim do ich współtworzenia.

 Jubileusz jest doskonałą okazją, by opowiedzieć dzieje ojczyste także poprzez – często mniej znane – historie lokalne.

Taką lokalną historią są XII już Dni Futomy pod hasłem „Przystanek historii”. Każde z nich nawiązywały do historii naszej małej ojczyzny, wsi Futoma. W ten sposób przyczyniliśmy się do tworzenia historii Polski, naszego kraju.

W setną rocznicę odzyskania niepodległości dokonaliśmy renowacji pomnika żołnierzy Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, wzniesionego na pamiątkę 44. rocznicy odzyskania niepodległości. Pomnik zmienił lokalizację i ma swoje miejsce w pobliżu kościoła. Jesteśmy dumni z naszych bohaterów, którzy narażali swoje zdrowie, poświęcali życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju.

W duchu szacunku do wolności wychowujemy młode pokolenie. W szkole zorganizowano wystawę poświęconą setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania.

Na zakończenie przytoczę słowa Prezydenta:

Chciałbym, abyśmy upamiętniając historyczne rocznice, nie tyle cofali się o sto lat, co w równym, a może nawet większym stopniu wybiegali myślą naprzód – ku wyzwaniom, które nas czekają, przed którymi stajemy i z którymi możemy się skutecznie mierzyć, budując dziś silną, wolną Polskę.

My, mieszkańcy Futomy, podejmujemy wyzwania przyszłości. Stawiamy na młodych, zdolnych ludzi, którzy są nadzieją na lepszą przyszłość.

Dni Futomy to wysiłek wielu osób. Serdecznie ich witam, a za wkład w organizację chciałabym podziękować:

- Ks. Proboszczowi naszej parafii  Janowi Czai oraz rodakowi ks. Romanowi Kocajowi za odprawioną Mszę świętą, za modlitwę i poświęcenie pomnika,

- Komitetowi Honorowemu Renowacji Pomnika na czele z Panią Grażyną Jeżewską- Witkowską oraz Panem Władysławem Pankiem,

- Stowarzyszeniu Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej z Panią Wiesławą Rybką na czele,

- dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Futomie, dyrektorowi Panu Zdzisławowi Chlebkowi, nauczycielom i pracownikom szkoły,

- Radzie Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej w Futomie,

-  Ochotniczej Straży Pożarnej z Prezesem  Romanem Łachem na czele,

- Dyrektorowi Panu Andrzejowi Wróblowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej.

Inwestorem budowy pomnika była Gmina Błażowa, za co serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Błażowej i Radzie Miejskiej.

Kierownikiem budowy był Pan Eugeniusz Maciołek, za co składamy gorące podziękowanie.

Renowację Pomnika, postument i tablice pamiątkowewykonała firma BEST STONE Pana Janusza Sołtysa z Bzianki,

Prace budowlane wykonały firmy Panów Romana i Pawła Mazurów,

Renowację Pomnika i Dni Futomy wsparli:

Województwo Podkarpackie przy wsparciu Pana Stanisława Kruczka, Pan Władysław Panek, Państwo Grażyna Jeżewska-Witkowska i Andrzej Witkowski, Pani  Izabela Duchnowska, Państwo Maria i Piotr Pankowie, Państwo Justyna i Marek Pankowie, Państwo Małgorzata i Roman Mazurowie, Państwo Anna i Paweł Mazurowie, Państwo Halina i Aleksander Rząsowie, Państwo Józefa i Walenty Rząsowie, Państwo Zofia i Józef Maciołkowie, Pani Anna Karnas, Pani Antonina Karnas, Pani Janina Raszowska, Państwo Maria i Jerzy Pankowie, Pan Lesław Ząbek, Państwo Danuta i Andrzej Mazurowie, Pan Roman Stokłosa, Państwo Alina i Marek Kiełbasowie, Pani Dominika Kiełboń, Pan Marek Twardy, Pani Agnieszka Drewniak, Państwo Jadwiga i Jan Banasiowie, Państwo Małgorzata i Ryszard Drewniakowie, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Futomie, Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin H. W. Szczepanik.

Wszystkim serdecznie dziękuję.

 

Witam na kolejnych XII Dniach Futomy

 poczty sztandarowe:

 Inspektoratu Armii Krajowej Rzeszów Południe przekazany Szkole Podstawowej w Błażowej Dolnej,

ze Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej z Błażowej Dolnej,

ze Szkoły Podstawowej imienia gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza z Nowego Borku,

ze Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły z Błażowej,

Związku Strzeleckiego Strzelec z Rzeszowa,

ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kantego z Futomy,

 Ochotniczej Straży Pożarnej i Proporzec Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Futomy

 wraz z opiekunami i dyrektorami.

Witam Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego.

Witam orkiestrę dętą z Błażowej,

Kapelę Ludową z Futomy.

Witam gości kolejnych Dni Futomy:

- Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Pana Stanisława Kruczka,

- Radnego Rady Powiatu Rzeszowskiego Pana Stanisława Najdę,

- Przewodniczącą Związku Zawodowego Solidarność Nauczycieli Panią Jolantę Bukowską z Rzeszowa,

- Pana Jerzego Kocoja, burmistrza Błażowej,

- Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jurka Farasia,

- Radną Rady Miejskiej Panią Elżbietę Kustrę z Futomy,

- Dzielnicowego Futomy sierż. sztab Pawła Łanika z rodziną,

- Proboszcza naszej Parafii ks. Jana Czaję,

- Księdza Romana Kocaja, rodaka Futomy,  

- Zespół redakcyjny „Kuriera Błażowskiego” Państwa Annę i Jakuba Hellerów,

- Pana Józefa Chmiela,

- Panią Marię Kruczek, dyrektora Zespołu Szkół w Błażowej oraz dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy,

- Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Panią Agnieszkę Wandas,

- Panią Martę Bator, Dyrektora Przedszkola Publicznego w Błażowej,

- Witam Wiesława Batora, Prezesa Koła Łowieckiego Sarenka,

 - Prezesa Gminnej Spółdzielni Handlowo- Produkcyjnej w Błażowej Pana Wiesława Wolskiego ze współpracownikami,

- Prezesa TMZB Panią dr Małgorzatę Kutrzebę z małżonkiem,

- Prezesa Honorowego LKS Błażowianka Pana Jana Kustrę z małżonką,

- Wiceprezesa „Błażowianki” Józefa Kmiotka.

- Panią Józefę Świebodę z rodziną,

- Pana Augustyna Rybkę właściciela Prywatnego Muzeum Potoki,

- byłego kierownika Szkoły Podstawowej w Futomie Pana Romana Sowę z małżonką,

- Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP i Zarządu OSP Futoma OSP Pana Romana Łacha

i wszystkich druhów,

- Kierownika Zespołu Obrzędowego Futomianie Ryszarda Gibałę z małżonką oraz członków zespołu,

- Prezesa Akcji Katolickiej Panią Stanisławę Wyskiel z małżonkiem,

-  Radę Sołecką Futomy,

- wszystkich gości, zespoły artystyczne, kapelę ludową, rękodzielników, wystawców,  sponsorów, rodaków i mieszkańców Futomy.

 

Futomska szkoła – jak co roku – aktywnie włączyła się w obchody XII Dni Futomy. Oprócz zorganizowanej wystawy i konkursów w szkole, uczniowie wzbogacili program tego wydarzenia  o okolicznościową akademię o tematyce patriotycznej. Pod kierunkiem nauczycieli przygotowali piękny występ, który nawiązywał do historii Polski; do trudnych czasów pod zaborami i walk narodowowyzwoleńczych. Podczas występu na scenie pojawił się duch ojczyzny i duch żołnierza, którzy snuli opowieść o tym, jak doszło do odzyskania przez Polskę niepodległości. Występ przeplatany był pięknymi pieśniami, recytacją i tańcami narodowymi. W przygotowanie programu włączyło się całe grono pedagogiczne, a w szczególności panie Ewelina Szumska, Karolina Litwin, Iwona Bocek, Małgorzata Kawa-Chlebek i Dominika Sieńko-Domin. Przygotowaniem wystawy zajęli się wyżej wymienieni, a także Grzegorz Kruczek, Elżbieta Chmiel, Krystyna Brzęk,  Ewa Skawińska, Agnieszka Socha i Danuta Drewniak z futomskiej filii Biblioteki Publicznej w Błażowej. Nad całością czuwał dyrektor szkoły, historyk Zdzisław Chlebek. Dominika Kiełboń i Magdalena Maciołek przygotowały 100 biało czerwonych baloników na stulecie odzyskania niepodległości. Każdy balonik brał udział w losowaniu nagród oraz nagrody głównej, pięknej rzeźby ufundowanej przez Marka Twardego. Sztuki walki z udziałem młodzieży z naszej gminy i gmin ościennych zaprezentowała Szkoła Bushido, która regularnie prowadzi zajęcia w futomskiej podstawówce. Bardzo duże zainteresowanie wywołał występ tańców i przyśpiewek ludowych zespołu Grodziszczoki z Grodziska Dolnego. Nie zabrakło tradycyjnych futomskich potraw, dobrej pogody i zabawy przy dźwiękach zespołu Contra.

Zdzisław Chlebek